The adressbook

dr hab. Agnieszka Kierys

dr hab. Agnieszka Kierys
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
815377763
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kierys
http://orcid.org/0000-0002-4140-9705
Konsultacje

W semestrze zimowym 2020/2021 zapraszam na konsultacje w Microsoft Teams w poniedziałki od 12.00 do 13.00, środy od 13:00 do 14:00 lub w miarę możliwości indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailowo.


Budynek Dużej Chemii, II piętro, p. 218

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

Moje pierwsze badania naukowe prowadziłam w zespole prof. Kierana B. Hodnetta w Materials and Surface Science Institute na Uniwersytecie w Limerick (University of Limerick) w Irlandii w trakcie wyjazdu w ramach programu Socrates/Erasmus. W wyniku tego projektu badawczego powstała praca magisterska pt. „Mesoporous Silica Fibres: Preparation, Characterisation and the Adsorption of Cytochrome c”. Działalność naukową kontynuowałam w zespole kierowanym przez prof. dra hab. Jacka Goworka, początkowo jako słuchaczka Studiów Doktoranckich, a od października 2007 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Adsorpcji Wydziału Chemii UMCS. W styczniu 2010 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk chemicznych, po obronie pracy doktorskiej pt. „Właściwości i przemiany temperaturowe matryc micelarnych w porach materiałów krzemionkowych typu MCM-41”, której promotorem był prof. dr hab. Jacek Goworek. Od października 2010 roku jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Adsorpcji Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

  • syntezę i charakterystykę nowego typu kompozytów typu polimer-tlenki nieorganiczne, układów trójskładnikowych z lekami, a także porowatych adsorbentów
  • badanie mechanizmu adsorpcji i desorpcji przy zastosowaniu spektroskopii czasów życia pozytonów (PALS, ang. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy)
  • badanie sieci organiczno-nieorganicznej w przestrzennie ograniczonym systemie porów sztywnych i polimerowych

W wolnych chwilach biegam, jeżdżę na rowerze, a gdy pada to szyję na maszynieMrugnięcie


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

1. Agnieszka Kierys, Andrzej Sienkiewicz, Marta Grochowicz, Regina Kasperek, Polymer-amino-functionalized silica composites for the sustained-release multiparticulate system, Materials Science and Engineering: C 85 (2018) 114-122.

2. Agnieszka Kierys, Piotr Borowski, Radosław Zaleski, Mariusz Barczak, Formation of polysilsesquioxane network by vapor-phase method in the spatially limited system of cross-linked polymer pores, Polymer 141 (2018) 202-212.

3. Priya Maheshwari, Marek Gorgol, Agnieszka Kierys, Radosław Zaleski, Positron Probing of Liquid-free Volume To Investigate Adsorption–Desorption Behavior of Water in Two-Dimensional Mesoporous SBA-3, Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) 17251-17262.

4. Radosław Zaleski, Agnieszka Kierys, Marek Gorgol, Positron insight into evolution of pore volume and penetration of the polymer network by n-heptane molecules in mesoporous XAD4, Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017) 10009-10019.

5. Agnieszka Kierys, Regina Kasperek, Patrycja Krasucka, Jacek Goworek, Encapsulation of diclofenac sodium within polymer beads by silica species via vapour-phase synthesis, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 142 (2016) 30-37.

6. Agnieszka Kierys, Regina Kasperek, Patrycja Krasucka, Łukasz Zimmer, Ewa Poleszak, Jacek Goworek, Effect of silica precursor transformation on diclofenac sodium release, RSC Advances 5 (2015) 94067-94076.

7. Agnieszka Kierys, Synthesis of Aspirin-loaded Polymer–Silica Composites and their Release Characteristics, ACS Applied Materials & Interfaces 6 (2014) 14369-14376.

8. Agnieszka Kierys, Radosław Zaleski, Waldemar Buda, Stanisław Pikus, Marek Dziadosz, Jacek Goworek, Nanostructured polymer-titanium composites and titanium oxide through polymer swelling in titania precursor, Colloid and Polymer Science, 291 (2013) 1463-1470.

9. Istvan Halasz, Agnieszka Kierys, Jacek Goworek, Haiming M. Liu, Robert E. Patterson, Si-29 NMR and Raman Glimpses into the Molecular Structures of Acid and Base Set Silica Gels Obtained from TEOS and Na-Silicate, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 24788-24799.

10. Agnieszka Kierys, Marek Dziadosz, Jacek Goworek, Polymer/silica composite of core-shell type by polymer swelling in TEOS, Journal of Colloid and Interface Science 349 (2010) 361-365.

11. Jacek Goworek, Agnieszka Kierys, Wojciech Gac, Anna Borówka, Ryszard Kusak, Thermal degradation of CTAB in as-synthesized MCM-41, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 96 (2009) 375-382.

12. Jacek Goworek, Agnieszka Kierys, Ryszard Kusak, Isothermal template removal from MCM-41 in hydrogen flow, Microporous and Mesoporous Materials 98 (2007) 242-248.
Follow UMCS: