The adressbook

dr hab. Agnieszka Kierys

dr hab. Agnieszka Kierys
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
815377763
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kierys
http://orcid.org/0000-0002-4140-9705
Konsultacje

W semestrze zimowym 2022/2023 zapraszam na konsultacje w czwartki od 12.00 do 14.00 lub w miarę możliwości indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailowo.


Budynek Dużej Chemii, II piętro, p. 218

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin

O sobie

Moje pierwsze badania naukowe prowadziłam w zespole prof. Kierana B. Hodnetta w Materials and Surface Science Institute na Uniwersytecie w Limerick (University of Limerick) w Irlandii w trakcie wyjazdu w ramach programu Socrates/Erasmus. W wyniku tego projektu badawczego powstała praca magisterska pt. „Mesoporous Silica Fibres: Preparation, Characterisation and the Adsorption of Cytochrome c”. Działalność naukową kontynuowałam w zespole kierowanym przez prof. dra hab. Jacka Goworka, początkowo jako słuchaczka Studiów Doktoranckich, a od października 2007 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Adsorpcji Wydziału Chemii UMCS. W styczniu 2010 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk chemicznych, po obronie pracy doktorskiej pt. „Właściwości i przemiany temperaturowe matryc micelarnych w porach materiałów krzemionkowych typu MCM-41”, której promotorem był prof. dr hab. Jacek Goworek. W kwietniu 2019 roku uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych. Od października 2010 roku jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Adsorpcji Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

  • syntezę i charakterystykę nowego typu kompozytów typu polimer-tlenki nieorganiczne, układów trójskładnikowych z lekami, a także porowatych adsorbentów i katalizatorów
  • badanie mechanizmu adsorpcji i desorpcji przy zastosowaniu spektroskopii czasów życia pozytonów (PALS, ang. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy)
  • badanie sieci organiczno-nieorganicznej w przestrzennie ograniczonym systemie porów sztywnych i polimerowych

W wolnych chwilach biegam, jeżdżę na rowerze, a gdy pada to szyję na maszynieMrugnięcie

Inne:

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem): Oddział Lubelski, Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

1. Andrzej Sienkiewicz, Radosław Zaleski, Marek Gorgol, Katarzyna Michalak, Stanisław Winiarczyk, Agnieszka Kierys, Ammonia vapor induced transformation of selected alkoxysilanes within artificial and natural polymer templates, Journal of Non-Crystalline Solids 576 (2022) 121288.

2. Marek Gorgol, Radosław Zaleski, Agnieszka Kierys, Daniel Kamiński, Karol Strzałkowskid, Kamil Fedus, Positron lifetime spectroscopy of defect structures in Cd1-xZnxTe mixed crystals grown by vertical Bridgman-Stockbarger method, Acta Crystallographica Section B-Structural Science Crystal Engineering and Materials 77 (2021) 515-525.

3. Agnieszka Kierys, Radosław Zaleski, Marta Grochowicz, Marek Gorgol, Andrzej Sienkiewicz, Polymer–mesoporous silica composites for drug release systems, Microporous and Mesoporous Materials 294 (2020) 109881.

4. Andrzej Sienkiewicz, Agnieszka Kierys, Marta Grochowicz, Aldona Nowicka, Jacek Goworek, Mixed-valence mesoporous manganese oxide spheres from waste manganese nitrate aqueous solution, Microporous and Mesoporous Materials 284 (2019) 353-359.

5. Agnieszka Kierys, Andrzej Sienkiewicz, Marta Grochowicz, Regina Kasperek, Polymer-amino-functionalized silica composites for the sustained-release multiparticulate system, Materials Science and Engineering: C 85 (2018) 114-122.

6. Agnieszka Kierys, Piotr Borowski, Radosław Zaleski, Mariusz Barczak, Formation of polysilsesquioxane network by vapor-phase method in the spatially limited system of cross-linked polymer pores, Polymer 141 (2018) 202-212.

7. Priya Maheshwari, Marek Gorgol, Agnieszka Kierys, Radosław Zaleski, Positron Probing of Liquid-free Volume To Investigate Adsorption–Desorption Behavior of Water in Two-Dimensional Mesoporous SBA-3, Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) 17251-17262.

8. Radosław Zaleski, Agnieszka Kierys, Marek Gorgol, Positron insight into evolution of pore volume and penetration of the polymer network by n-heptane molecules in mesoporous XAD4, Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017) 10009-10019.

9. Agnieszka Kierys, Regina Kasperek, Patrycja Krasucka, Jacek Goworek, Encapsulation of diclofenac sodium within polymer beads by silica species via vapour-phase synthesis, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 142 (2016) 30-37.

10. Agnieszka Kierys, Regina Kasperek, Patrycja Krasucka, Łukasz Zimmer, Ewa Poleszak, Jacek Goworek, Effect of silica precursor transformation on diclofenac sodium release, RSC Advances 5 (2015) 94067-94076.

11. Agnieszka Kierys, Synthesis of Aspirin-loaded Polymer–Silica Composites and their Release Characteristics, ACS Applied Materials & Interfaces 6 (2014) 14369-14376.

12. Agnieszka Kierys, Radosław Zaleski, Waldemar Buda, Stanisław Pikus, Marek Dziadosz, Jacek Goworek, Nanostructured polymer-titanium composites and titanium oxide through polymer swelling in titania precursor, Colloid and Polymer Science, 291 (2013) 1463-1470.

13. Istvan Halasz, Agnieszka Kierys, Jacek Goworek, Haiming M. Liu, Robert E. Patterson, Si-29 NMR and Raman Glimpses into the Molecular Structures of Acid and Base Set Silica Gels Obtained from TEOS and Na-Silicate, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 24788-24799.

 

Projekty badawcze:

  • Projekt badawczy „Wpływ rodzaju mezofazy krzemionkowej i polimerowej na kinetykę transportu substancji aktywnej z powstałego porowatego kompozytu”, Miniatura 2 nr. 2018/02/X/ST5/00549, 2018 – 2019 (dr hab. Agnieszka Kierys – kierownik)
  • Projekt badawczy „Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii pozytonowej”, SONATA nr. 2013/09/D/ST2/03712, 2013 – 2016 (dr hab. Agnieszka Kierys – wykonawca)