The adressbook

dr hab. Mariusz Kicia

dr hab. Mariusz Kicia
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Funkcje
Dziekan
Telefon
+48 815375268 (pokój/room 715), +48 815375462 (pokój/room 302, dziekanat/Dean's Office)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-0650-0204
https://www.researchgate.net/profile/Mariusz-Kicia
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 na platformie Teams (kod zespołu 4894mhh): wtorki 13:00 - 15:00 i czwartki 13:00 - 15:00.


Proszę o wcześniejsze uzgodnienie spotkania mailowo lub poprzez MS Teams. Indywidualne spotkania na Wydziale Ekonomicznym (pokój 715) możliwe są także po wcześniejszym uzgodnieniu.


Aktualizacja: 16 marca 2023

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 715
20-031 Lublin

O sobie

Adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych. Magister ekonomii (1997, Wydział Ekonomiczny UMCS), magister matematyki (1998, Wydział matematyki i Fizyki UMCS), doktor nauk ekonomicznych (2004, Wydział Ekonomiczny UMCS), doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse (2020, Wydział Ekonomiczny UMCS). Od 1 września 2020 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów m.in. Makroekonomia (Ekonomia I stopnia), Modelowanie i wycena instrumentów finansowych (Analityka Gospodarcza II stopnia), Behavioral Finance (Erasmus+), Investment Finance (Erasmus+), seminaria magisterskie (Finanse i Rachunkowość II stopnia). Wypromował ponad 90 magistrów i ponad 70 licencjatów. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Nowoczesnych Usługach Biznesowych.

Jest aktywny w zakresie komercjalizacji wiedzy, współpracy z praktyką biznesową i popularyzowaniu wiedzy. Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Był inicjatorem (1999) i koordynatorem (do 2011) i wykładowcą (do chwili obecnej) Szkoły Giełdowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnił funkcję męża zaufania w konkursach Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości, organizował CFA Day (2015) na Wydziale Ekonomicznym, prowadził panele dyskusyjne w organizowanych na Wydziale debatach, spotkania z zagranicznymi gośćmi (m.in. w 2016 z prof. Patrickiem J. Kelly z New Economic School z Moskwy). Ekspert medialny UMCS w zakresie ekonomii. Od 2007 roku zarządza spółką doradczą, realizuje projekty w zakresie doradztwa biznesowego (wyceny przedsiębiorstw, modele i projekcje biznesowe, wsparcie start-up’ów). Członek rad nadzorczych m.in. Lubman UMCS sp. z o.o., FAWAG Lubelskie Fabryki Wag S.A., Interbud-Lublin S.A., Syntea S.A. (obecnie), Edbak sp. z o.o. (obecnie).

Uwielbia podróże (zwłaszcza takie, które może sam zaplanować i zrealizować), dobre jedzenie (nie tylko takie, które sam przygotuje), filmy Quentina Tarantino, kuce z Bronxu, wiersze Bolesława Leśmiana i Leopolda Staffa, muzykę Leonarda Cohena i Led Zeppelin.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Autor ponad 70 artykułów, rozdziałów w monografiach i monografii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechanizmów funkcjonowania i modelowania rynku kapitałowego oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Prowadzi badania nad eksperymentalnym modelem agentowym rynku giełdowego i modelowaniem decyzji inwestycyjnych przez jego uczestników z uwzględnieniem aspektów behawioralnych. Był kierownikiem, wykonawcą i ekspertem w projektach badawczych i innowacyjnych NCN, UMCS, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, Fundacji PAN O/Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, PARP. Redaktor tematyczny czasopisma "Psychologia Ekonomiczna".

Publikacje

 1. Danieluk, B., Muda, R., Kicia, M., & Stasiuk, K. (2020). Expertise is in the Eye of the Beholder–Financial Advisor Evaluations and Client Satisfaction as a Result of Advisor RecommendationsPolish Psychological Bulletin, vol. 51(1), 14-22.
 2. Kicia Mariusz (2019): Behawioralne uwarunkowania dynamiki cen akcji - od inwestora do rynku, Wydawnictwo UMCS, ss. 320.
 3. Muda Rafał, Kicia Mariusz, Michalak-Wojnowska Małgorzata, Ginszt Michał, Filip Agata, Gawda Piotr, Majcher Piotr (2018): The Dopamine Receptor D4 Gene (DRD4) and Financial Risk-Taking: Stimulating and Instrumental Risk-Taking Propensity and Motivation to Engage in Investment Activity, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2 Marca 2018, https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00034
 4. Kicia Mariusz, Muda Rafał (2018): Retail Client’s Satisfaction With Investment Advice. Is MiFID II a Desired Regulation?, Problemy Zarządzania - Management Issues, 16 (2(74) Financial markets...): 131-142. [zobacz]
 5. Kicia Mariusz (2017): Emocje osób młodych w ocenie wyników inwestycji - wyniki badań eksperymentalnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) nr 2 (86), s. 147-158.
 6. Kicia Mariusz, Patterson Robert (2016): W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 490.
 7. Patterson Robert, Kicia Mariusz (2016): Capital Where It is Wanted. A Practitionier's Guide to Financial Management, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 456.
 8. Kicia Mariusz (2016): Impulsywne oszczędności osób młodych – wyniki badania eksperymentalnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, nr 50 (3), s. 61-72.
 9. Kicia Mariusz (2016): Confidence in long-term financial decision making - case of pension system reform in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr  428, s. 117-127.
 10. Kicia Mariusz (2015): Decyzje i postawy w zakresie gromadzenia oszczędności emerytalnych na przykładzie pracowników UMCS w Lublinie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 862 (75), s. 233-244.
 11. Kicia Mariusz (2015): Między mitem eksperta a nadmierną pewnością siebie – o decyzjach finansowych w warunkach naturalnego eksperymentu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, nr Vol. 49 (4), s. 215-225.
 12. Kicia Mariusz (2015): Barriers to the Development of Innovative Entrepreneurship: Synergy between Science and Business in Lublin, [w:] Pastuszak Zbigniew, Żuk Krzysztof,  Sagan Mariusz (red.), Peripheral Metropolitan Areas in the European Union The Case of Lublin, To Know Press Bangkok-Celje-Lublin, s. 132-136.
 13. Kicia Mariusz (2014): Bariery rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej - o synergii pomiędzy nauką i biznesem w Lublinie, [w:] Żuk Krzysztof, 1 spoza - Sagan Mariusz (red.), Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 403-414.
 14. Kicia Mariusz (2014): Skłonność kapitałodawców do podejmowania ryzyka i premia za ryzyko w procesie finansowania innowacji, [w:] Korzeniowska Anna, Szołno-Koguc Jolanta, Węcławski Jerzy (red.), Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 132-136.
 15.  Kicia Mariusz (2014): Czynniki ryzyka na etapie inicjowania i analizy rozwiązań innowacyjnych, [w:] Korzeniowska Anna, Szołno-Koguc Jolanta, Węcławski Jerzy (red.), Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 57-68.
 16. Kicia Mariusz (2014): Profil idealnego innowatora z perspektywy instytucji otoczenia biznesu, [w:] Korzeniowska Anna, Szołno-Koguc Jolanta, Węcławski Jerzy (red.), Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 117-120.
 17. Kicia Mariusz (2014): Znaczenie finansowania dla działań innowacyjnych, [w:] Korzeniowska Anna, Szołno-Koguc Jolanta, Węcławski Jerzy (red.), Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 13-15.
 18. Kicia Mariusz, Zajkowski Robert (2014): Ryzyko podejmowania i finansowania procesu wdrażania innowacji - wnioski z badań, [w:] Korzeniowska Anna, Szołno-Koguc Jolanta, Węcławski Jerzy (red.), Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 137-156.
 19. Kicia Mariusz (2014): The Lubelskie Vocational Qualifications Framework – an Innovative Approach to Effective Teaching of Professionals, [w:] 3 red. Spoza (red.), Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, To Know Press Bangkok-Celje-Lublin, s. 1139-1145.
 20. Kicia Mariusz (2013): Heuristic Valuation and Investment Performance of Individual Investors, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, nr 47 (4), s. 67-78.
 21. Kicia Mariusz (2013): Ocena ryzyka niepowodzenia działalności proinnowacyjnej w sektorze MŚP województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 752 (102), s. 229-238.
 22. Kicia Mariusz (2013): Can Heuristic Valuation Improve Investment Performance of Individual Investors?, Diversity, Technology, and Innovation for Operational Competitiveness: Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management Conference, ToKnowPress, S2, s. 33-49.
 23. Kicia Mariusz (2012): Aspekty behawioralne aktywności proinnowacyjnej w sektorze MSP województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Nr 696, Ekonomiczne problemy usług, Nr 81, red. A. Bielawska, „Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami”, Uniwersytet Szczeciński, s. 243-252.
 24. Kicia Mariusz (2012): Mikrostruktura rynku kapitałowego – aspekty behawioralne, [w:] T. Gruszecki, Bednarz Jacek (red.), Nowe zjawiska na rynku finansowym, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 111-120.
 25. Kicia Mariusz (2011): Rola mikro i małych przedsiębiorstw w kreowaniu ruchu lotniczego a perspektywy rozwoju Portu Lotniczego Lublin S.A., Zeszyty Naukowe Nr 638, Ekonomiczne problemy usług, Nr 63, red. A. Bielawska, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 117-124.
 26. Kicia Mariusz (2010): Doświadczenie inwestorów indywidualnych a ocena ryzyka i przydatności metod analiz giełdowych, [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, Uniwersytet Gdański, s. 30-40.
 27. Kicia Mariusz (2010): Wpływ budowy i funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin oraz organizacji EURO 2012  na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim – oddziaływanie indukowane, [w:]  Węcławski J., Misterek W. (red.), Gospodarcze znaczenie organizacji Euro 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, Lublin 2010, s. 115-136. [rozdział w monografii]
 28. Kicia Mariusz (2010): Czy giełda to kasyno? Wpływ światowego kryzysu finansowego na postrzeganie mechanizmów giełdowych, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. 2010, ss. 9.
 29. Kicia Mariusz (2010): Pomiędzy teorią a praktyką - dydaktyka przedmiotu Portfel inwestycyjny na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. 2010, ss. 9.
 30. Kicia Mariusz (2010): Tolerancja ryzyka finansowego – aspekty behawioralne dla wdrażania Dyrektywy MiFID, [w:] Janc. A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 91-100.
 31. Kicia Mariusz (2010): Does Gender Explain Financial Effectiveness? A Case of Warsaw Stock Exchange Listed Companies, Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 15-18 June 2010, Pattaya, Thailand, ss.  15.
 32. Kicia Mariusz (2010): MVA i zysk netto a stopa zwrotu dla spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji, Zeszyty Naukowe Nr 588, Ekonomiczne problemy usług, Nr 51, red. A. Bielawska, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 81-88.
 33. Kicia Mariusz (2009): Stock Market Behavioral Agent-Based Modeling, Proceedings of 2009 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 18-19 June 2009, Bangkok, Thailand, ISBN: 978-974-300-248-9, s.  15-26 (Section S4).
 34. Kicia Mariusz, Korzeniowska Anna (red.) (2009): Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 168.
 35. Kicia Mariusz (2009): „Toksyczne” opcje walutowe w Polsce: skutek nieracjonalnych oczekiwań czy minimalizacji kosztów zabezpieczenia?, red. P.Karpuś, J.Węcławski, Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 297-309.
 36. Kicia Mariusz (2009): Ryzyko inwestowania w akcje małych spółek w okresie dekoniunktury, Zeszyty Naukowe Nr 540, Ekonomiczne problemy usług, Nr 34, red. A. Bielawska, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 622-629.
 37. Kicia Mariusz (2008): Ryzyko nadużyć maklerskich (rogue trader risk) na przykładzie Banku Barings i Société Générale, „Rynek finansowy – inspiracje z integracji europejskiej”, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 311-317.
 38. Kicia Mariusz (2008): Behawioralne uwarunkowania pomiaru ryzyka w postmodernistycznej teorii portfela, „Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego”, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szczecin, s. 281-288.
 39. Kicia Mariusz (2008): Postmodernistyczna teoria portfela – praktyczne korzyści podejścia behawioralnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 515, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” nr 13, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, s. 395-406.
 40. Kicia Mariusz (2008): Wzrost gospodarczy a ryzyko inwestycji w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Finanse wobec sfery realnej gospodarki”, t. I, red. K. Znaniecka, T. Zieliński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 65-74.
 41. Kicia Mariusz (2008): Rynek NewConnect GPW w procesie finansowania sektora MSP, Zeszyty Naukowe Nr 492, „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, s. 181-188.
 42. Kicia Mariusz, Czarecki Jacek (2008): Limit zleceń stop-loss a zyskowność strategii krótkookresowych, „Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować”, red. S. Buczek, A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, s. 455-464.
 43. Kicia Mariusz (2008): Portfel behawioralny jako alternatywa dla funduszy inwestycyjnych, „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, pod red. K. Jajugi, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”, ss. 10.
 44. Kicia Mariusz (2008): Płeć a tolerancja ryzyka w inwestycjach giełdowych, „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, red. B. Bernaś, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1200, s. 272-277.
 45. Kicia Mariusz (2008): Wpływ myślenia heurystycznego na efektywność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 218, s. 347-359.
 46. Kicia Mariusz (2007): Wybrane heurystyki na rynku giełdowym w okresie wysokiej koniunktury, „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 229-234.
 47. Węcławski Jerzy, Kicia Mariusz (red.) (2007): Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, 184 strony.
 48. Kicia Mariusz (2007): Migracja oceny zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim i możliwości jej wykorzystania w modelach typu Value At Risk, [w:] Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, red. J. Węcławski, Kicia Mariusz, Wydawnictwo UMCS, s. 130-140.
 49. Kicia Mariusz (2007): Horyzont inwestycyjny a techniki analityczne polskich inwestorów, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. XLI/2007, s. 267-276.
 50. Kicia Mariusz (2007): Rozwój rynku finansowego a wzrost gospodarczy w Polsce, „Finansowe aspekty wzrostu gospodarczego”, pod red. J. Węcławskiego, B. Filipiak, Difin.
 51. Kicia Mariusz (2007): Doubling na polskim rynku futures, „Rynek Kapitałowy - Skuteczne inwestowanie”, pod red. W. Tarczyńskiego, cz. II, Uniwersytet Szczeciński, s. 67-76.
 52. Kicia Mariusz (2007): Zlecenia stop-loss z perspektywy finansów behawioralnych, „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, pod red. W. Pluty, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1152, s. 286-294.
 53. Kicia Mariusz (2006): Emocjonalne skutki kontroli inwestycji w ujęciu funkcji wartości Kahnemana-Tversky’ego, Rynki Finansowe, pod red. H. Mamcarza, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 251-257.
 54. Kicia Mariusz (2006): Rola informacji w strategiach inwestycyjnych na współczesnym rynku kapitałowym, [w:] „Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce”, pod red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe nr 420, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 8, Uniwersytet Szczeciński, s. 125-138.
 55. Kicia Mariusz (2006): Źródła informacji a zarządzanie portfelem na rynku kapitałowym, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. XL, s. 275-286.
 56. Kicia Mariusz (2006): Cechy indywidualne a stosunek do ryzyka w świetle teorii finansów behawioralnych, [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, pod red. K. Znanieckiej, t. II, AE Katowice, s. 367-376.
 57. Kicia Mariusz (2005): Konwergencja monetarna a zmiany indeksów giełdowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, t. I, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 411-422.
 58. Kicia Mariusz (2005): Wzrost gospodarczy a rozwój społeczny, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. XXXIX/2005, s. 43-54.
 59. Kicia Mariusz (2005): Wykorzystanie narzędzi analizy technicznej przez inwestorów na polskim rynku kapitałowym, [w:] Zarządzanie Finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, pod red. D. Zarzeckiego, t. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 541-546.
 60. Kicia Mariusz (2005): Wykorzystanie informacji fundamentalnych w decyzjach inwestycyjnych, [w:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, t. I. Instrumenty i strategie rynku finansowego, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 307-316.
 61. Kicia Mariusz (2004): Czynniki makroekonomiczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, Sekcja H EKONOMIA, vol. XXXVIII/2004.
 62. Kicia Mariusz (2004): Ryzyko heurystycznego szacowania prawdopodobieństwa w podejmowaniu decyzji, Zeszyt Naukowy pod red. Janusza Ostaszewskiego, cz. III, Katedra Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kwiecień-maj 2004, s. 143-150.
 63. Kicia Mariusz (2004): Strategia inwestycyjna oparta na modelu CAPM, [w:] Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 237-246.
 64. Kicia Mariusz (2003): Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finansowym, [w:] Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 117-130.
 65. Kicia Mariusz (2001): Giełdowe komentarze prasowe w warunkach głębokich spadków kursów akcji, Materiały z konferencji naukowej “Rozwój rynku finansowego w Polsce”, pod red. P. Karpusia i J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS 2001, s. 169-182.
 66. Kicia Mariusz (2000): Charakterystyczne elementy ryzyka kontraktów opcyjnych [w:] Studia i Materiały, t. XII “Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej”, cz. III, pod red. W. Grzybowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 59-70.
 67. Kicia Mariusz (2000): Uwarunkowania oferty instrumentów opcyjnych w banku komercyjnym, Materiały z konferencji naukowej “Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, Wydawnictwo UMCS 2000, s. 177-186.
 68. Kicia Mariusz (2000): Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [w:] Materiały z konferencji naukowej “Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, t. II, s. 289-306.
 69. Kicia Mariusz (2000): Ryzyko kontraktów opcyjnych [w:] Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej, Zeszyt 2/2000, s.143-153.
 70. Bednarz Jacek, Kicia Mariusz (1999): Mechanizm wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko’99, praca zb. pod red. naukową T. Trzaskalika, t. 1, Ryzyko na rynku finansowym, wyd. AE Katowice 1999, s. 47-65.Kicia Mariusz, Bednarz Jacek (1999): Ryzyko płynności na rynku pochodnych instrumentów opcyjnych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko’99, praca zb. pod red. naukową T. Trzaskalika, t.1, Ryzyko na rynku finansowym, wyd. AE Katowice 1999, s. 149-159.
 71. Kicia Mariusz (1998): Dynamiczny delta hedging opcyjny na rynku akcji [w:] Instytucje i instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3/1998, s. 167-188.

Ogłoszenia