The adressbook

dr hab. Magdalena Karaś

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
(81) 537-50-58
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-8428-9929
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Karas
Konsultacje

stacjonarnie poniedziałek 10.00-12.00


TEAMs piątek 10.00-11.00 kod: 908ahb2

Adres

ul. Akademicka 19, pokój 241B
20-033 Lublin

O sobie

Prowadzone zajęcia:

Mikrobiologia, Mikrobiologia lekarska dla CHŚBiK, Protozoologia, Intellectual Property Protection dla Medical Biology

 

Classes: 

Microbiology, Medical microbiology for CHŚBiK, Protozoology, Intellectual Property Protection for Medical Biology


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

Czynniki wirulencji amfizoicznych ameb z rodzaju Acanthamoeba

Badanie efektywności nowych środków terapeutycznych skutecznych w eliminacji pełzaków z rodzaju Acanthamoeba

Mikroorganizmy zasocjowane z roślinami jako efektywne narzędzie w bioremediacji

 

Scientific intrest:

Virulence factors of amphizoic amoeba from the genus Acanthamoeba

The effectiveness of new therapeutic agents against amoeba Acanthamoeba spp.

Plant-associated microorganisms  as an effective tool in bioremediation