The adressbook

dr hab. Michał Kalita

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
537 59 82
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
serwisy.umcs.lublin.pl/michal.kalita
https://www.researchgate.net/profile/Michal-Kalita
https://orcid.org/0000-0003-1706-9576
Konsultacje

Semestr zimowy 2021/2022


Poniedziałek 9:00-10:00 (MS Teams)


Wtorek 9:00-10:00 pokój 231B


Kod do MS Teams: v8o9s20

Adres

ul. Akademicka 19 pokój 206a, 231B
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Prowadzone przeze mnie badania naukowe koncentrują się wokół następujących tematów:

- filogenetyka molekuarna bakterii zasiedlających brodawki korzeniowe roślin motylkowatych

- skład i funkcja mikrobiomu brodawek korzeniowych

Realizowane projekty badawcze:

Skład i funkcja mikrobiomu brodawek korzeniowych Trifolium rubens i Trifolium
africanum
Projekt finansowany przez NCBiR w ramach konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze
PL-RPA2/07/TRIFOMIKRO/2019
Okres realizacji projektu: 2019-2022
Pełniona funkcja: kierownik

Horyzontalny transfer genów symbiotycznych między bakteriami rodzaju Bradyrhizobium i Rhizobium
Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu Miniatura1 - 2017/01/X/NZ8/01580
Okres realizacji projektu: 2017-2018
Pełniona funkcja: kierownik

Pozycja taksonomiczna i filogeneza mikrosymbiontów Astragalus glycyphyllos oparta na charakterystyce fenotypowej, analizie sekwencji genów rdzeniowych i adaptacyjnych bakterii
Projekt finansowany przez NCN - 2011/03/B/NZ8/02142
Okres realizacji projektu: 2012-2015
Pełniona funkcja: wykonawca

Genetyka ewolucyjna bakterii tworzących układy symbiotyczne z roślinami plemienia Genisteae rosnącymi w Polsce
Projekt finansowany przez MNiSW w ramach konkursu Iuventus Plus - IP2011 021571
Okres realizacji projektu: 2012-2014
Pełniona funkcja: kierownik

Taksonomia i filogeneza molekularna mikroorganizmów Robinia pseudoacacia [L.] (grochodrzew, robinia akacjowa)
Projekt finansowany przez MNiSW - nr N303 05732/1922
Okres realizacji projektu: 2007-2010
Pełniona funkcja: wykonawca

Wielokierunkowa taksonomia mikrosymbiontów janowca barwierskiego (Genista tinctoria L.)
Projekt finansowany przez KBN - nr 3 P04C 053 23
Okres realizacji projektu: 2002-2005
Pełniona funkcja: główny wykonawca

Ostatnie publikacje: