The adressbook

dr Beata Jarosz

dr Beata Jarosz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Telefon
(81) 537-53-97
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-3251-9734
https://umcs-pl.academia.edu/BeataJarosz
Konsultacje
Konsultacje w sesji letniej


Środy 9:00-10:00

Czwartki 9:00-10:00

 


 

Konsultacje odbywają się na platformie Teams. Przed planowanym spotkaniem proszę o skontaktowanie się mailowo lub przez platformę w celu umówienia się na konkretny termin. 

 

Uwaga! Bardzo proszę o wysyłanie wszelkich wiadomości na adres beata.jarosz@poczta.umcs.lublin.pl. W przypadku braku odpowiedzi na mail w ciągu 2-3 dni proszę o ponowne przesłanie wiadomości na adres: beata.jarosz.1@wp.pl.

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowo-zawodowy:

 • 2013-2014  Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
 • od 2013 – adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS przemianowanym w 2019 r. na Katedrę Edukacji Polonistycznej;
 • 2012-2014 – Studia Podyplomowe w zakresie Edytorstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 2012 – doktorat (tytuł rozprawy: Językowy obraz ŚLUBU; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska).
 • 2011-2013 – asystent w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS.
 • 2009 – magisterium (tytuł pracy: Socjolekt dziennikarski; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska).
 • 2004-2009 – jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (ukończone specjalności: nauczycielska i redaktorsko-medialna).

 


 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, medioznawstwo, edytorstwo, etnolingwistyka, genologia lingwistyczna, dydaktyka szkolna i uniwersytecka.

Członkostwo w redakcjach czasopism:

 • "Acta Humana" - członek redakcji  (2009-2011);
 • "Artes Humanae" - redaktor naczelna (2014); zastępca redaktora naczelnego (2014-2015);
 • "Rocznik Lubelski" - redaktor językowy (2013-2020).

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2016 r.);
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej (od 2016 r.);
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2012 r.);
 • Chełmskie Towarzystwo Naukowe (od 2010 r.).
 • Stowarzyszenie Slawistów POLYSLAV (od 2020 r.).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Finalistka IX edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską (2009/2010).
 • Indywidualna Nagroda JM Rektora UMCS za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011.
 • Nagroda „StRuNa 2011” w kategorii Publikacja Roku 2011 za czasopismo doktorantów „Acta Humana” (współredaktorki: mgr Barbara Tatar, mgr Anna Adamczyk i mgr Marta Skrzypek).
 • Nagroda JM Rektora UMCS Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2014 i 2017  r. (2015, 2018).

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021:

 • Wprowadzenie do edytorstwa w Sieci- e-edytorstwo i techniki redakcyjne I rok I stopnia.
 • Edytorstwo popularne w Sieci  e-edytorstwo i techniki redakcyjne III rok I stopnia.
 • Edytorstwo cyfrowe  filologia polska II rok II stopnia specjalność wydawnicza.
 • Ochrona własności intelektualnej – anglistyka II rok II stopnia oraz wszystkie kierunki na Wydziale Humanistycznym I rok I stopnia.
 • Prawo autorskie – e-edytorstwo i techniki redakcyjne I rok I stopnia.
 • Seminarium dyplomowe – architektura informacji III rok I stopnia.
 • Kultura języka polskiego  anglistyka i filologia polska II rok II stopnia (w ramach projektu "Nauczyciel XXI wieku").
 • Wykład ogólnouniwersytecki "Informacja a media. Od protomediów do fake newsów" (studia stacjonarne).

 Attachments


Follow UMCS: