Актуальності

Uwaga! Poszukujemy pracownika ds rekrutacji. Wymagania poniżej.

Stanowisko: Specjalista ds. relacji z kandydatami, studentami oraz absolwentami zagranicznymi.

Miejsce: Biuro Rekrutacji, Centrum Promocji UMCS.

Wymagane kwalifikacje:

Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie (min. B2-C1), preferowani studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenia.

Opis stanowiska:

Specjalista ds. relacji zajmuje się koordynowaniem działań mających na celu wspieranie procesu umiędzynarodowienia Uniwersytetu. Wspiera proces międzynarodowej promocji oferty edukacyjnej jak i dostosowywania tej oferty (oraz procesu studiowania) do wymagań obecnego rynku. Poza działaniami skierowanymi do międzynarodowej społeczności akademickiej, Specjalista ds. relacji wspiera również działania Biura Rekrutacji w działaniach związanych z rekrutacją na studia pierwszego i drugiego stopnia (polsko- i anglojęzycznych).  

Zakres obowiązków:

 • Obsługa kandydatów na studia w UMCS (kandydaci polsko i anglojęzyczni)
 • Obsługa internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia IRK oraz strony umcs.pl  (wersja anglojęzyczna)
 • Realizacja programu „Talenty na UMCS”
 • Realizacja projektu „International Students at UMCS”
 • Realizacja programu ”International Alumni”
 • Prowadzenie social media skierowanych do kandydatów i studentów zagranicznych
 • Wsparcie Biura Promocji w przygotowywaniu materiałów promocyjnych
 • Wsparcie Koordynatora ds. umiędzynarodowienia kształcenia
 • Realizacja projektu Senior Student Advisory Network

CV wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi następująco:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych"

Należy dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rekrutacji UMCS, do dnia 20 marca 2019 r.

  Актуальності

  Автор
  Taras Bondarenko
  Дата додавання
  12 березня 2019

  Слідкуй за УМКС