Новости и мероприятия

Безплатный тренинг IATA Air Transport Fundamentals

Информируем, что продолжается набор на бессплатный тренинг IATA Air Transport Fundamentals для студентов ІІІ года Логистики (стационар)

Кроме тренинга предлагаем также:

 • учебный визит в аэропорт,
 • встречи с работодателями аэропортов и авиалиний,
 • платный стаж (120 часов).

Лиц, заинтересованных участием в программе просим ознакомиться с Regulaminem rekrutacji и заполнить Formularz zgłoszeniowy в офисе проекта:

Dom Studencki „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 8, Lublin
tel. 81 537 55 32
poniedziałek - piątek: 7.15-15.15


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowanego z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

  Новости и мероприятия

  Автор
  Taras Bondarenko
  Дата добавления
  28 октября 2019