dr Taras Bondarenko

dr Taras Bondarenko
Stanowisko
specjalista
Jednostki
ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI POLSKOJĘZYCZNEJ
Telefon
tel. (0-81) 537-58-80
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorki, czwartki w godz. 10.00-14.00 p. 202

Adres

pl. M.Curie-Skłodowskiej 5 Lublin

O sobie

Staże i stypendia:

 • 2014  -  Scholarship Program of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 • 2014  - Program „Fellowships Research & Experience II, Kasa im. Józefa Mianowskiego, fundacja popierania nauki, Warszawa
 • 2013  - National Scholarship Programme of the Slovak Republic, Technical University in Zvolen, Słowacja
 • 2012-2013 - International Visegrad fund scholarship programme, UMCS, Lublin
 • 2012  - Stypendium Polskiego komitetu ds Unesco, Warszawa
 • 2010 - 2011- Stypendium im. Lane`a Kirklanda, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Komisja Fulbrighta, UMCS, Lublin  
 • 2006 – 2007 - Szkoła menedżerów. Projekt „Roztocze - Transgraniczny Obszar Rozwoju" przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe związane są z odnawialnymi źródłami energii, zieloną gospodarką, energooszczędnymi technologiami, efektywnością energetyczną, ekologią, zrównoważonym leśnictwem, edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, zrównoważoną konsumpcją. Obroniłem doktorat w 2013 roku na Ukrainie.

Jestem autorem ponad 50 artykułów naukowych, oraz rozdziałów w książkach, w tym:

 1. The content of chlorophyll a and chlorophyll b in leaves of undergrowth species in hornbeam-oak forest stands of the forest-steppe zone in Western Ukraine. / V. Zaika, T. Bondarenko/ Leśne Prace Badawcze, Varsav, Poland, 2018.
 2. Quantitative analysis of litter-fall in hornbeam-oak-pine stands in the Lviv Roztoche region. /Olga Krynytska, Taras Bondarenko, Jozef Capuliak, Marek Trenčiansky/ Central European Forestry Journal (SCOPUS), Zvolen, Slovak Republic, 2017.
 3. Peculiarities of the undergrowth formation In the hornbeam-oak forest of the Western Forest-steppe zone of Ukraine./ T. Bondarenko i in./ Forest and sustainable development. Brasov, Romania, 2016.
 4. Екологічні аспекти концепції міст майбутнього, огляд проектів. /В. Бондаренко, Т. Бондаренко/ «Наукові основи збереження біотичної різноманітності».  Інститут екології Карпат НАН України, 2015.
 5. Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej. Redakcja: A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2014. Autor rozdziału.
 6. Implementation of the processes of energy conservation and use of renewable energy in Poland, Nauka Polska (nr XXIII), Warszawa 2014.
 7. Transformation of energy base in Poland. Energy conservation and use of renewable energy. Forestry, forest, paper and woodworking industry, UNFU, Lviv, Ukraine, 2014, vol.40.
 8. Porovnanie SR a Ukrajiny v oblasti využívania biomasy na energetické účely /Taras Bondarenko, Marek Trenčiansky, Martin Lieskovský / Financovanie 2014 Lesy – Drevo.- Zvolen, SR, 2014.
 9. ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ В УКРАЇНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ /Т. БОНДАРЕНКО, М. ТРЕНЧАНСЬКИЙ/ Науковий вісник НЛТУ України Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. 
 10. Elektrofizjologiczna charakterystyka krzewów podszytowych w lasostepie zachodniej Ukrainy / T.V. Bondarenko// Leśne prace badawcze: kwartalnik Instytutu Badawczego leśnictwa.- Warszawa: IBL, 2013.
 11. Skąpstwo czy racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska / T. Bondarenko //  Biuletyn  programy stypendialnego L. Kirklanda. – Warszawa, 2012.
 12. Status and forestry role of underwood in the East  Europe broadleaved forests. / T.V. Bondarenko, L.M. Koval // Sustainable development of the forest sector - new goals and priorities: materials of the international symposium. - Chisinau, Moldova, 2011.
 13. Фітомаса підліскових чагарників і можливості її використання для енергоощадних паливних технологій. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. -  Львів: РВВ НЛТУ України, 2011.-  вип. 21.16.
 14. Underwood as a component of a forest stand: theoretical aspect / T.V. Bondarenko, L.M. Koval // Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование: материалы научно-практической конференции. - Minsk, Belorussia, 2010. 
 15. Биоекологические взаимосвязи подлеска и древостоя. / Т.В. Бондаренко // Horticultura, viticulture si vinificate, silvicultura si gradini publice, protectia plantelor : Lucrari stiintifice.- Chisinau, Moldova, 2010.
 16. Faunistyczny kompleks urbanizowanego krajobrazu:  aspekty społeczne i  skutki funkcjonowania. / T.Bondarenko [ i in.]   //  Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków: materiały konferencyjne .  - Lublin 1999.
 17. Проблеми роботи з обдарованою студентською молоддю з позицій студентської молоді / Т.В. Бондаренко // Науковий вісник УкрДЛТУ : збірник науково-технічних праць. -  Львів, 1998.