Рекрутація

Termin naboru formularzy rekrutacyjnych do pierwszej edycji Projektu:

od 02 wrzesnia 2019 roku do momentu wyczerpania miejsc w Projekcie

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych:

UWAGA! W okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 możliwe jest złożenie przez Szkoły dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej (pliki word, pdf, jpg). Dokumenty te powinny zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiadomyobywatel@poczta.umcs.lublin.pl

Formularze zgłoszeniowe:

Dostępne w zakładce „do pobrania".

Zgłoszeń Kandydatów/ek do projektu dokonują Szkoły.