Модулі занять

Проєкт "Свідомий громадянин ЄС" передбачає реалізацію занять (модулів), присвячених тематики ЄС у широкому розумінні. Школи мають змогу реєструвати учнівські групи, що складаються з 15 учнів. Зголошуючи окремі групи для участі у проєкті, школа обирає по 1 модулю занять у межах кожного тематичного блоку.

БЛОК А (заняття проводять працівники Факультету Права та Адміністрації УМКС)

- Внутрішня безпека в ЄС (8 годин)

Учасники зможуть ознайомитись з поліцейським та судовим співробітництвом у кримінальних провадженнях, а також дізнатися про функціонування різних агентств ЄС, що уможливлюють реалізацію цієї співпраці. Практикуми становитимуть також нагоду для здобуття знань про способи боротьби з тероризмом в ЄС і боротьби з організованою злочинністю, котра полягає на торгівлі людьми (включаючи жінок) та гарантування безпеки пов'язаної з функціонуванням Шенгенської зони.

- Захист інтелектуальної власності в ЄС (8 годин)

Учасники дізнаються про проблематику захисту інтелектуальної власності в Європейському Союзі. Вони отримають знання про специфіку поняття захисту інтелектуальної власності. Після завершення практикумів учасники повинні будуть вміти розрізняти ключові поняття в сфері інтелектуальної власності, а саме: поняття авторського права, патент на винахід, промислові зразки, торговельні марки і тд. Учасники проєкту також зможуть використовувати основні бази даних, що охоплюють захищені в межах Європейського Союзу права на нематеріальні активи.

- Загальні проблеми функціонування ЄС (8 годин)

Учні-учасники дізнаються про функціонування Європейського Союзу як наднаціональної організації. Вони також матимуть змогу довідатися про консеквенції набуття статусу громадянина ЄС та прав, котрі з нього виникають. Після практикумів учасники проєкту зможуть охарактеризувати функціонування ЄС та його основних інститутів. Практикуми також дозволять учасникам проєкту зрозуміти суть громадянства ЄС та свідомого користування своїми правами. Окрім цього під час практикумів буде обговорено питання недискримінації (у тому числі за ознакою статі чи національності).

- Свободи внутрішнього ринку в ЄС (8 годин)

Після завершення занять учасники зможуть визначити та охарактеризувати основні свободи внутрішнього ринку. Вони будуть знати як саме реалізовують вільне пересування людей. Вони також будуть знати про можливості пов'язані з функціонуванням вільного пересування людей. Їх знання також охоплять характеристики свободи підприємництва (тобто свободи економічної діяльності та свободи надання послуг) та вільного руху капіталу.

БЛОК В (заняття проводять працівники Факультету Політології і Журналістики УМКС)

- Трудова мобільність в ЄС

 • Статус працівника в ЄС
 • Засоби ЄС, що підтримують зайнятість молоді
 • Планування та формування професійної кар'єри
 • Навчання м'яким компетенціям на ринку праці (пошук роботи, співбесіда)
 • Добрі практики

Методи: міні-лекція, практикум, дискусія, робота в команді, метод проектування

Ефекти навчання: учасник здобуває знання, вміння та соціальні компетенції, необхідні для входження та функціонування на ринку праці ЄС, вироблення активної професійної позиції.

- Підприємництво в ЄС

 • Підприємництво в ЄС
 • Засоби ЄС, що підтримують підприємництво молоді
 • Стартап - планування та розробка
 • Навчання м'яким компетенціям підприємництва
 • Добрі практики

Методи: міні-лекція, практикум, дискусія, робота в команді, метод проектування.

Ефекти навчання: учасник здобуває знання, вміння та соціальні компетенції, необхідні для використання засобів ЄС, що підтримують підприємництво молоді; формування активної підприємницької позиції.

- Освітнє середовище в ЄС

 • Освітнє середовище в ЄС (навчання, літні школи, практики, Erasmus+, освітня мобільність)
 • Засоби ЄС, що підтримують освіту молоді
 • Планування та формування власного освітнього шляху в ЄС
 • Навчання м'яким компетенціям у освітньому просторі
 • Добрі практики

Методи: міні-лекція, практикум, дискусія, робота в команді, метод проектування.

Результати навчання: учасник здобуває знання, вміння та соціальні компетенції, необхідні для входження та функціонування в освітньому просторі ЄС, формування активної позиції в освітньому середовищі.

- Соціальна активність в ЄС

 • Програми соціальної активізації в ЄС
 • Засоби ЄС, котрі підтримують соціальні проєкти
 • Планування та проведення місцевого соціального проєкту
 • Навчання м'яким компетенціям у сфері соціальної діяльності (створення мереж, мобілізація місцевої громади, соціальні кампанії, робота в команді, crowd-funding, аплікування до грантових програм, створення товариств)
 • Добра практика

Методи: міні-лекція, практикум, дискусія, робота в команді, метод проектування.

Ефекти навчання: учасник набуває знання, уміння та соціальні компетенції, необхідні для ініціювання, провадження та участі у соціальних проєктах у місцевій громаді.