Характеристика

Навчання відбуватиметься українською мовою.
Для прийому не вимагається знання польської мови.

Керівник післядипломної освіти: проф. Валентин Балюк.

Мета навчання:

Метою післядипломної освіти є зміцнення фахової підготовки кадрів місцевого самоврядування в Україні шляхом здобуття відповідних знань та пізнання практичного виміру роботи місцевого самоврядування в умовах Європейського Союзу.

Характеристика навчальної програми:

В рамках післядипломного навчання будуть представлені як теоретичні, так і практичні аспекти організації та функціонування публічної адміністрації, в тому числі органів місцевого самоврядування. Будуть представлені системні, організаційні та правові виміри функціонування публічної адміністрації (у тому числі місцевого самоврядування) в Європейському Союзі, зокрема у Польщі. Значна увага звертається на процедури, які лежать в основі роботи публічного управління, в тому числі організацію і управління у сфері публічної адміністрації, публічні фінанси та інформаційну політику. Поруч із загальними питаннями, обговорюватимуть окремі питання, пов’язані з функціонуванням місцевого самоврядування, наприклад: комунальне господарство, громадянське суспільство, місцева соціальна політика. Окремий блок включає питання, пов’язані з управлінням проектами і отримуванням фінансування з фондів ЄС. Передбачено також заняття про мову в публічному управлінні, які дозволять учасникам підвищити знання польської мови, особливо щодо використання її у сфері публічного управління. Двохтижнева практика у польській установі місцевого самоврядування дасть можливість безпосередньо ознайомитися з реаліями функціонування місцевого самоврядування у Польщі.

Отримання відповідних знань і навичок працівниками органів місцевого самоврядування в Україні має особливе значення у контексті реформ, які відбуваються сьогодні в Україні та помітно змінюють принципи і практику функціонування місцевого самоврядування, і в яких велику роль відіграє саме польський досвід. Післядипломна освіта дозволить ознайомитися із принципами і реаліями публічного управління (в тому числі місцевого самоврядування) в Польщі та інших країнах Європейського Союзу, що вкрай важливо в контексті асоціації України з Європейським Союзом.

Післядипломне навчання дозволить учасникам здобути як теоретичні знання, так і різноманітні навички у сфері роботи органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів та в реаліях Європейського Союзу.

Програма включає 210 годин занять (частково у формі дистанційного навчання), в рамках яких реалізуються наступні предмети:

І семестр:

 • Публічне управління – визначення та підсистеми
 • Конституційні системи демократичних держав
 • Організація та управління у сфері публічної адміністрації
 • Мова у сфері публічного управління
 • Структура і організація місцевого самоврядування в окремих країнах Європейського Союзу
 • Публічні фінанси

ІІ семестр:

 • Європейські фонди та управління проектами
 • Комунальне господарство
 • Громадянське суспільство
 • Публічне комунікування у місцевому управлінні
 • Місцева соціальна політика
 • Практика у польській установі місцевого самоврядування (2 тижні, 80 годин)

Слухачі:

На післядипломне навчання можуть вступати особи, які мають вищу освіту першого (бакалавр) або другого (спеціаліст, маґістр) рівнів за всіма спеціальностями.

Навчання буде проводитися українською мовою, а отже, для вступу на навчання немає вимоги знання польської мови. Післядипломне навчання адресоване працівникам органів місцевого самоврядування та місцевим політикам в Україні, але також усім, хто хоче поширити свої знання та досвід у сфері публічного управління. Головним адресатом є особи, які займають різні посади в структурах публічного управління, зокрема в органах місцевого самоврядування всіх рівнів, працівники (у тому числі керівники) установ, підпорядкованих органам місцевого самоврядування, та структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, а також кандидатів на посади в адміністраціях. Знання та практичні вміння, здобуті під час післядипломного навчання, можуть бути корисними також для осіб, які працюють в управлінні приватних підприємств та неурядових організацій, що діють на стику місцеве самоврядування – бізнес або місцеве самоврядування – неурядові організації.

Профіль випускника:

Випускник післядипломної освіти матиме:

 • глибокі, спеціалістичні знання про функціонування системи публічного управління, зокрема, місцевого самоврядування,
 • практичні навички щодо діяльності публічної адміністрації в реаліях Європейського Союзу і відповідно до європейських стандартів,
 • високу кваліфікацію для праці на відповідних посадах в органах публічної адміністрації, у тому числі в органах влади місцевого самоврядування та установ, підпорядкованих органам місцевого самоврядування, і в структурних підрозділах органів місцевого самоврядування, а також для роботи на всіх інших посадах, які вимагають досконалого знання принципів і реалій публічного управління.

Кадри:

Заняття в рамках післядипломної освіти проводитимуть:

 • університетські викладачі, чиї знання випливають як з науково-дослідної роботи, так і з досвіду роботи в органах місцевого самоврядування,
 • визнані спеціалісти, які мають багаторічний досвід проведення вишколів для працівників місцевого самоврядування в Україні, у цьому урядовці полських установ місцеовго самоврядування та установ, що спеціалізуються у підтримці реформи місцевого самоврядування в Україні (зокрема Мерії міста Любліна, Фундації менеджерських ініціатив).

Післядипломна освіта даватиме також можливість прямого контакту з людьми, які протягом багатьох десятиліть формували місцеве самоврядування в Польщі та мають великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування. Такий склад викладацького персоналу гарантує, що програма навчання дасть як досконалі знання, так і практичні навички, необхідні для роботи в сфері публічного управління, у тому числі в органах місцевого самоврядування, в умовах впровадження в Україні європейських стандартів та її асоціації з Європейським Союзом.

Тривалість навчання:

2 семестри, 210 годин (у цьому дистанційне навчання, а також 2 тижні практики).

Місце проведення занять:

Заняття проходитимуть в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Частина занять буде проводитися у формі дистанційного навчання (e-learning). Практика буде проходити в одній із установ місцевого самоврядування в Люблінському воєводстві.

Випуск:

Умовою завершення навчання і отримання сертифікату є отримання позитивних оцінок зі всіх іспитів та заліків, передбачених навчальною програмою, а також проходження стажування в установі місцевого самоврядування в Польщі та отримання заліку з практики.


  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте