ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 60
www.humanistyczny.umcs.lublin.pl

Гуманітарний факультет було створено у 1952 р. До його складу входять дев’ять інститутів: англійської філології, археології, бібліотекознавства і наукової інформації, польської філології, романської філології, слов’янської філології, германістики і прикладної лінгвістики, історії, культурознавства, а також Відділення логопедії та прикладного мовознавства з логопедичною лабораторією.

Наукові дослідження на гуманітарному факультеті обіймають широкий спектр гуманітарних дисциплін. Зі сфери літературознавства вони, наприклад, стосуються польської літератури від середньовіччя до сучасності, російської, англійської, американської, португальської літератури, німецького мовного простору (м.ін., колишньої Галичини), літератури романського мовного простору з особливим вивченням драми; зі сфери мовознавства (полоністичного та нефілологічного) – історія мови, діалектологія, етнолінгвістика, семантика, фразеологія, текстологія, соціолінгвістика; з історії – історія політичного, суспільного, культурного і економічного життя, від давніх часів до сучасності, історія історіографії, методологія історії, історія документу, канцелярій та архівів; зі сфери бібліології – історії стародавніх книг, культури читання, сучасних організаційних форм в бібліотеках (цифрові бібліотеки), наукової інформації; зі сфери культурознавства – культурної спадщини, анімації мистецтва, фольклористики, антропології і етнології; зі сфери медіознавства – мова преси та реклами, різновиди преси.

Проявом наукової активності працівників факультету є ведення широкого міжнародного співробітництва. До того ж два спеціалістичні журнали, що видаються на гуманітарному факультеті – «Етнолінгвістика» та „Res Historica” – знаходяться в списку European Reference Index for the Humanities (ERIH).

На гуманітарному факультеті навчання проводиться на 20 напрямках, а також кількадесяти спеціальностях та спеціалізаціях. На факультеті заняття проводяться польською, англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською, російською, українською, білоруською, чеською, словацькою, болгарською мовами.


    Слідкуй за УМКС