Абітурієнт

Факультет політології і журналістики

Національна безпека – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівня)

Вибери цей напрямок, якщо хочеш пов’язати своє майбутнє  з працею в силових структурах, або зацікавлений управлінням безпекою на локальному, державному і міжнародному рівнях. Отримаєш багатодисциплінарні знання з галузі суспільної, політичної і юридичної проблематики. Вмітимеш між іншим аналізувати явища повязані з безпекою, загрозами і запобіганню їм на різних рівнях. Після такого навчання будеш готовий працювати в установах місцевого самоврядування, державних установах і міжнародних інституціях, що відповідають за безпеку, а також до продовження навчання в магістратурі.

Спеціальності:

 • міжнародне управління безпекою,
 • управління внутрішньою безпекою.

Національна безпека – стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівня)

Вибери цей напрямок, якщо хочеш пов’язати своє майбутнє  з працею в силових структурах, або зацікавлений управлінням безпекою на локальному, державному і міжнародному рівнях. Отримаєш багатодисциплінарні знання з галузі суспільної, політичної і юридичної проблематики. Вмітимеш між іншим аналізувати явища повязані з безпекою, загрозами і запобіганню їм на різних рівнях. Після такого навчання будеш готовий працювати в установах місцевого самоврядування, державних установах і міжнародних інституціях, що відповідають за безпеку, а також до продовження навчання в магістратурі.

Спеціальності:

 • кібербезпека,
 • безпека в міжнародній комунікації,
 • внутрішня безпека РП,
 • управління в кризових ситуаціях.

Журналістика і суспільна комунікація – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчаючись на даному напрямку отримаєш спеціалістичні знання з історії засобів масової інформації, мови суспільної комунікації, видів журналістської творчості і законодавче регулювання діяльності мас-медіа. Отримаєш вміння редагувати журналістські і рекламні тексти, з врахуванням специфіки друкованих і електронних мас-медіа. Випускник зможе працювати в галузі суспільних звязків в широкому розумінні, в мас-медіах, рекламі, промоції чи державних інститутах.

Спеціальності:

 • медія-маркетинг,
 • медіальна.

Журналістика і суспільна комунікація – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Під час навчання на даному напрямку поглибиш спеціалістичні знання в галузі функціонування і управління мас-медіа, міжнародних і культурних умов функціонування суспільної комунікації. Навчання відбувається за допомогою чотирьох спеціалістичних модулів: редакторського, політичної комунікації, он-лайн журналістики і політичних консультацій. Вибираючи з-поміж цих модулів – створюєш індивідуальну навчальну стежку, що відповідає твоїм зацікавленням. В розпорядженні студентів також аудіовізуальний зал, обладнаний професійною апаратурою, дякуючи чому приготуєш професійні радіо і телепрограми.

Спеціальності:

 • редакторська,
 • PR,
 • on-line журналістика.

Політологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Політологія – це найстаріший, престижний напрямок навчання, в рамках якого кандидат здобуде систематизовані знання з галузі  класичних політологічних предметів, а також теоретичні і практичні знання в сфері вибраної стежки спеціалізації. Напрямок дозволяє здобути знання і вміння, що дозволяють зрозуміти політичні процеси і явища, компетенції зі сфери управління людськими колективами, а також принципів функціонування держадміністрації і органів місцевого самоврядування. Навчання дозволить працювати в державних інститутах в широкому розумінні цього слова, органах самоврядування, політичних партіях, соціальних середовищах і засобах масової інформації, в якості прес-аташе, імідж-мейкера і медіа радника.

Спеціальності:

 • держадміністрація (певні предмети викладаються також українською та російською мовами),
 • політичний та медійний консалтинг.

Політологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Під час навчання отримаєш поглиблені, поріняно з бакалавратом, знання щодо фунціонування сфери політики, що дозволяє зрозуміти динаміку політичних змін і стратегії прийняття рішень. Вмітимеш управляти трудовими колективами і приймати політичні рішення. Будеш готовий самостійно виконувати роботу в держадміністрації, органах політичних партій, громадських- та бізнес-організаціях, міжнародних установах і організаціях, а також в медіах. Знатимеш іноземну мову на рівні В2.

Спеціальності:

 • громадська безпека,
 • держадміністрація.

Інформаційне суспільство – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівень)

Інформаційне суспільство - це один з перших в Любліні, а мабуть і в Польщі напрямків, програма якого є відповіддю на потреби ринку, повязані з технологічним розвитком і еволюцією економіки в мережі інтернет. Готує під кутом компетенцій повязаних зі спеціалістичним використанням інформатичних технологій (ICT), як і дає їм солідний фундамент суспільних наук. Випускники володітимуть технологічними знаннями (програмування, управління інформатичними проектами, суспільних звязків), а одночасно володітимуть суспільним і культурним контекстом, вмітимуть визначати проблеми і вирішувати їх. Додатково випускники отримають знання з "м'яких компетенцій", вмітимуть проводити переговори і вирішувати суперечки в організації, а також використовуватимуть інструменти ICT для створення іміджу інституції.  

Спеціальності:

 • електронна адміністрація,
 • е-підприємництво.

Медіа-продукція – стаціонарне бакалаврське і магістерське стаціонарне навчання  (1 і 2 рівень)

Навчання спрямоване до осіб, зацікавлених в роботі в електронних засобах масової інформації або в суміжних областях (преса, реклама, маркетинг, зв'язки з громадськістю), що хочуть у майбутньому займатися організацією та управлінням проектами в області нових інтерактивних засобів масової інформації. Ви отримуєте, серед іншого, вміння, такі як: творче програмування; створення мультимедійних додатків; анімація реклами; розвиток журналістських матеріалів для різноманітних платформ, і т.д. Крім того, в рамках напрямку готується управлінський персонал (виконавчий продюсер, продюсер) проектів, що пов'язані з виробництвом інтерактивних цифрових засобів масової інформації, включаючи Інтернет, цифрове телебачення, комп'ютерні ігри, мультимедійны презентації, цифрові спецефекти для кіно і телебачення, відео та DVD виробництво, мультимедійні мобільні мережі та інші мобільні пристрої.

Спеціальності бакалаврські:

 • мультимедіа,
 • організація медіа-продукції.

Спеціальності магістерські:

 • продукція мультімедійної події,
 • продукція в ігровій індустрії,
 • реалізація кіна та телебачення.

Міжнародні відносини – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

На цьому напрямку навчання отримаєш знання з галузі економічних, суспільних, юридичних і політичних наук, що уможливлює пізнання і розуміння механізмів функціонування міжнародних відносин і світової економіки, а також вміння аналізувати державні проблеми в міжнародній перспективі, вміння спілкуватися, вести переговори і переконувати. Зможеш навчитися іноземної мови на рівні В2, а також навчишся користуватись спеціалістичною мовою в сфері міжнародної проблематики. Будеш готовий працювати аналітиком, спеціалістом середньої ланки в державній адміністрації, самоврядуванні, в міжнародних організаціях і інститутах, або в місцевих організаціях, що співпрацюють з закордоном, а також в підприємствах, що працюють на міжнародних ринках.

Спеціальності:

 • міжнародна безпека,
 • європейська інтеграція,
 • міжнародні відносини у Східній Європі,
 • Тихоокеанський регіон.

Міжнародні відносини – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Під час навчання отримаєш інтердисциплінарні знання зі сфери міжнародних відносин, дізнаєшся про теорію і практику міжнародних відносин, а також теорію прийняття економічних і політичних рішень. Зможеш брати участь в заняттях, що проводяться англійською мовою працівниками факультету, а також native speakers. Будеш готовий працювати в інститутах і підприємствах, звязаних з міжнародним оборотом, одиницях держадміністрації, що повязані з закордонною та економічною політикою, в дипломатії та засобах масової інформації.

Спеціальності:

 • позаєвропейські регіони,
 • міжнародні проекти,
 • економічна дипломатія.
 • міжнародний територіальний маркетинг.

Держадміністрація - стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

 Напрямок є відповіддю університету на зростаючі потреби на фахівців-управлінців, що володіють компетенціями, необхідними для професійного виконання менеджерських, консультаційних і експертних функцій в державній адміністрації і інституціях, а також в державних, недержавних і громадських організаціях, що співпрацюють з держадміністрацією.

НОВІ НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ

Public relations та управління інформацією - стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Напрямок скерований для любителів медіа та маркетингу, які хочуть пов’язати своє майбутнє в сфері комунікацій.
Будучи студентом цієї спеціальності, ви здобудете знання з основних напрямків гуманітарних наук: науки про комунікації та медіа, політології, психології, соціології, філософії, права, економіки, нових комунікаційних технологій та аудіовізуальних мистецтв. На цій спеціальності будуть відбуватись практичні заняття, спрямовані на дослідження галузі Public relations та набуття навичок, необхідних на ринку праці, пов’язаних з розробкою та реалізацією Public rеlations, побудовою та підтримкою відносин зі ЗМІ, створення різноманітних медійних та інформаційних текстів. Під час навчання ви зможете дізнатись про механізми функціонування інформаційного середовища, професійні джерела інформації, а також про принципи та методи ефективного пошуку та організації інформаційних ресурсів.


  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте