Абітурієнт

Факультет землезнавства та благоустрою

Географія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчання дає знання і вміння необхідні для розуміння світу. Навчають інтерпритації явищ і процесів в природі, суспільстві і економіці. Навчають здібностей аналізувати просторові дані, оцінювати явища і процеси, що відбуваються в природному і антропогенічному  середовищі і передбачення їх наслідків, як з точки зору людини, так і прав природи.

Спеціальності - індивідуальне створювання спеціяльностей через вибір відповіднього набору предметів:

 • моніторинг та управління ресурсами середовища,
 • організація соціально-економічного простору,
 • прикладна географія.

Географія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Навчання дає знання і вміння необхідні для розуміння світу. Навчають інтерпритації явищ і процесів в природі, суспільстві і економіці. Навчають здібностей аналізувати просторові дані, оцінювати явища і процеси, що відбуваються в природному і антропогенічному  середовищі і передбачення їх наслідків, як з точки зору людини, так і прав природи.

Спеціальності:

 • менеджмент середовища,
 • кліматологія і водне господарство,
 • управління економічним розвитком,
 • картографічна візуалізація і проектування карт.

 Геоінформатика – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівень, спільно з ф-том Математики, фізики і інформатики)

Геоінформатика – це дисципліна, що займається використанням інформатики в науках про землю. Її головною метою є збір, обробка, нагромадження, аналіз і поширення просторової інформації, що реалізується за допомогою Систем Географічної Інформації (GIS – Geographic Information Systems) і інших інформаційних систем. Основною метою напрямку навчання Геоінформатика є підготовка спеціалістів з галузі проектування, впровадження, адміністрування і використання Систем Географічної Інформації. Це міждисциплінарне навчання, що поєднує теоретичні знання з практичними вміннями.

 Благоустрій – стаціонарне  навчання 1 рівня, інженерське нвчання (3,5 річне)

Навчання дозволяє отримати міждисциплінарне знання про благоустрій простору, в якому живе людина, а також про способи і фактори його формування. Навчають основ побудови планів, програм і стратегії благоустрою, для пристосування до умов середовища. Допомагають зрозуміти конфлікти, що виникають при плануванні благоустрою і методи їх вирішення. Навчають методам нагромадження, аналізу, а також інтерпритації просторових даних з використаням статистичних програм і систем інформації з благоустрою простору, а також юридичні закони в галузі благоустрою.

Спеціальності:

 • ландшафтне планування (архітектура краєвиду),
 • просторове планування,
 • управління просторем.

 Благоустрій – стаціонарнет магістерське навчання 2 рівня (1,5 річне)

Навчання дозволяє отримати міждисциплінарне знання про благоустрій простору, в якому живе людина, а також про способи і фактори його формування. Навчають основ побудови планів, програм і стратегії благоустрою, для пристосування до умов середовища. Допомагають зрозуміти конфлікти, що виникають при плануванні благоустрою і методи їх вирішення. Навчають методам нагромадження, аналізу, а також інтерпритації просторових даних з використаням статистичних програм і систем інформації з благоустрою простору, а також юридичні закони в галузі благоустрою.

Спеціальності:

 • урбаністика та просторова політика,
 • регіональна економіка.

Туризм та відпочинок – стаціонарне  бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчання на даному напрямку дозволить отримати всесторонні знання про туристичні і рекреаційні явища, їх природні, культурні і суспільно-економічні обумовлення. Допомагають зрозуміти процеси розвитку туризму і його місце в сучасній світовій економіці. Формують вміння організації різних форм туризму і відпочинку, враховуючи умови середовища і потреби різних клієнтських груп. На 2 році зможеш вибрати спеціальність практичного чи загальноуніверситетського спрямування, відповідно до своїх зацікавлень.

Спеціальності:

 •  управління туристичними засобами,
 •  готельний бізнес,
 •  організація та обслуговування туристичного руху,
 •  активний та оздоровчий відпочинок.

Туризм та відпочинок – стаціонарне  магістерське навчання (2 рівень)

Навчання на даному напрямку дозволить отримати всесторонні знання про туристичні і рекреаційні явища, їх природні, культурі і суспільно-економічні обумовлення. Допомагає зрозуміти процеси розвитку туризму і його місце в сучасній світовій економіці. Формують вміння організації різних форм туризму і відпочинку, враховуючи умови середовища і потреби різних клієнтських груп. З 1 року (при рекрутації) зможеш вибрати спеціальність, відповідно до своїх зацікавлень.

Спеціальності:

 • планування та управління в туризмі та відпочинку,
 • туризм для дітей та молоді,
 • оздоровчий туризм.

  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте