Абітурієнт

Факультет біології та біотехнології

Біологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Після закінчення навчання знатимеш основні біологічні дисципліни, базовані на точних науках і процесах, що формують функціонування природних систем на різних рівнях організації життя. Задяки цьому, ти отримаєш кваліфікацію, що дає можливість працювати в наукових установах, лабораторіях організацій охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічних станціях, інституціях, що займаються навколишнім природним середовищем і його охороною, в промислових підприємствах – в галузі проведення базових дослідницьких робіт і аналітичних досліджень з використанням біологічного матеріалу. Можеш також продовжити навчання в магістратурі чи післядипломному навчанні.

 Спеціальності:

 •  біохімія,
 •  біоаналітика (з 1 семестру),
 •  медична біологія (з 1 семестру),
 •  експериментальна біологія,
 •  мікробіологія.

Біологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Програма магістерського навчання охоплює знання з галузі природничих наук, загальнобіологічні і спеціалістичні знання з обраної спеціальності: біохімія, загальна і експерементальна біологія, мікробіологія і вчительська спеціальність. Студенти не вчительських спеціальностей мають також можливість реалізувати додатковий безкоштовний навчальний блок. Вміння здобуті в рамках обраної спеціальності, надають випускнику кваліфікації, потрібні для науково-дослідної праці в наукових установах, а також контрольних і діагностичних лабораторіях, а в випадку вчительської спеціальності – додатково право навчати в школах (в старших класах, технікумах).

 Спеціальності:

 • біохімія,
 • експериментальна біологія,
 • мікробіологія,
 • біоаналітика.

Біотехнологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчання на даному напрямку дає можливості розширення і збагачення своїх знань в галузі точних і гуманітарних наук, здобуття вмінь та навичок в сфері загальної біологічної проблематики, в т.ч. експерементальної. Студент отримує також знання зі сфери біологічних і технологічних аспектів розвитку і застосування біотехнології, буде підготовлений до продовження навчання в магістратурі в національних і закордонних навчальних закладах, зможе працювати в промислових і медичних лабораторіях, використовуючи біологічний матеріал (технологія і експерементальна біологія), а також в дослідницьких установах.

Біотехнологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Отримаєш теоретичну і практичну освіту в галузі різних методів, що використовують мікроорганізми і вирощування тканин для виробництва біопрепаратів, в біосинтезі харчової, фармацевтичної промисловості, а також утилізації відходів. Здобудеш вміння до генетичного модифікування і відбору організмів, біотрансформації органічних сполук, ізоляції та очищення біологічно активних сполук, зокрема ферментів, а також проектуванням і управління біосинтезом цих звязків. Отримана освіта дозволить тобі, між іншим планувати експеременти і керувати перебігом біотехнологічних процесів. Можеш знайти роботу в галузях економіки, що орієнтуються на біотехнологічні процеси, в установах охорони природи, медичних і діагностичних лабораторіях, а також в дослідницьких установах.

Спеціальності:

 • медична біотехнологія,
 • загальна біотехнологія.

  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте