Абітурієнт

Економіка – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівень)

Випускник бакалаврату на цьому напрямку володітиме всесторонніми економічними знаннями і буде готовий до виконання професії економіста – фахівця в галузі управління фінансовими, людськими і матеріальними ресурсами. Будеш здатний аналізувати інформацію, котра необхідна для прийняття раціональних рішень. Будеш готовий працювати в підприємствах, організаціях і інститутах (державних і недержавних), а також вести власну підприємницьку діяльність. Зможеш вивчити іноземну мову на рівні В2. 

Спеціальності:

 • міжнародний бізнес,
 • підприємство в регіональній економіці.

Економіка–стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівень)

Випускник магістратури з економії володітиме всебічними, поглибленими знаннями в галузі економіки, управління фінансовими, людськими і матеріальними засобами. Вмітиме використовувати сучасні аналітичні методи вивчення ринкових процесів, а також моделювати їх перебіг на мікро- та макроекономічному рівні, в умовах конкурентної економіки. Буде приготований до опрацювання проектів, надання консультаційних послуг, а також прийняття раціональних рішень пов’язаних з пошуком і використанням ресурсів для суб’єктів приватного і державного сектора як в країні так і за кордоном. Буде приготованим до праці в різних сегментах і секторах європейського ринку, а також до самостійного ведення господарської діяльності. Випускник є відкритим до змін, вмітиме пристосовуватись до бізнес оточення та ринку праці. Володітиме також етичними рисами та є суспільно відповідальним. Може поступати в аспірантуру.

Спеціальності:

 •  міжнародна економіка,
 •  економіка самоврядування,
 •  економічна політика та розвиток і соціальні гарантії,
 •  економічні системи,
 •  соціальне та економічне страхування.

Фінанси і бухгалтерський облік – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівень)

Випускник бакалаврату цього напрямку володітиме знаннями зі сфери фінансів і бухобліку, функціонування фінансових інститутів, банків, а також вміннями аналізувати основні економічні явища фінансово-економічних господарських одиниць. Розумітиме причини і наслідки економічних явищ на макро і мікроекономічному рівнях, в умовах ринкової економіки. Вмітиме проводити фінансовий аналіз. Володітиме занннями іноземної мови на рівні B2 а також спеціальною мовою зі сфери фінансів і бухгалтерії.  

Спеціальності:

 •  банківська справа та фінансові ринки,
 •  фінанси та податки підприємств,
 •  бухгалтерія підприємств та інституцій.

Фінанси і бухгалтерський облік – стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівень)

Випускник магістратури цього напрямку володітиме поглибленими знаннями зі сфери фінансів і бухобліку. Розумітиме феномен ризику на фінансовому та глобальному ринках і вмітиме ним управляти. Вмітиме проводити фінансовий і фундаментальний аналіз і робити з них відповідні висновки. Буде приготований приймати рішення фінансового характеру, а також вести консультаційну діяльність. Зможе працювати в фінансових і не фінансових інституціях. Випускник є відкритим до змін, вмітиме пристосовуватись до бізнес оточення та ринку праці. Володітиме також етичними рисами та є суспільно відповідальним. Може поступати в аспірантуру.

Спеціальності:

 • аудит та управлінська бухгалтерія,
 • фінансовий радник,
 • інвестиції на ринку капіталів,
 • фінансовий менеджер,
 • податки і державні фінанси.


Управління – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівень)

Під час навчання отримаєш знання в галузі наук про управління і споріднених наук, що стосуються природи, закономірностей і проблематики функціонування організацій – підприємств, державних установ і структур безпеки держави. Зможеш вивчити іноземну мову на рівні В2, а також спеціалістичну мову з галузі управління. Будеш готовий працювати спеціалістом з організації і управління, менеджером/керівником середньої ланки в підприємстві або керівником групи в структурах безпеки держави, а також вести власну діяльність.

Спеціальності:

 • менеджер продукту,
 • е-підприємництво,
 • управління людськими ресурсами.

Управління –стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівень)

Під час навчання отримаєш поглиблені знання в галузі наук про управління і споріднених наук, а також занння з іноземної в бізнесі на рівні В2+. Навчишся критичному аналізу, інтерпритації і оцінці явищ та процесів управління, підготовці і прийняттю управлінських і стратегічних рішень. Будеш готовий працювати на спеціалістичних посадах в системі управління, менеджером середньої і вищої ланки, консультантом в торгівельних і державних організаціях, а також вести власну діяльність. Зможеш продовжити навчання в аспірантурі.

Спеціальності:

 •  управління маркою і візерунком фірми,
 • інформаційні системи в адміністрації та бізнесі,
 • управління суспільним капіталом,
 • менеджерсько-юридична.

Логістика – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівень)

Головна ціль напрямку «Логістика» - підготовка кадрів для сучасного суспільства і економіки, котрі ставлять зростаючі вимоги в сфері мобільності людей і послуг. В рамках навчання студенти познайомляться з економічною, інформатичною, транспортною і юридичною проблематикою по відношенню до товарної економіки, а також функціонування ринків постачальників і споживачів товарів і послуг. Випускники напрямку «логістика» зможуть працювати в якості спеціалістів з специфічними, практичними, економічними компетенціями, що здібні до організації ефективних логістичних підприємств, а також ведення власної господарської діяльності в цій сфері.

Спеціальності:

 • міжнародна логістика,
 • управління логістичним підприємством.

Логістика – стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівень)

Головна ціль напрямку «Логістика» - підготовка кадрів для сучасного суспільства і економіки, котрі ставлять зростаючі вимоги в сфері мобільності людей і послуг. В рамках навчання студенти познайомляться з економічною, інформатичною, транспортною і юридичною проблематикою по відношенню до товарної економіки, а також функціонування ринків постачальників і споживачів товарів і послуг. Випускники напрямку «логістика» зможуть працювати в якості спеціалістів з специфічними, практичними, економічними компетенціями, що здібні до організації ефективних логістичних підприємств, а також ведення власної господарської діяльності в цій сфері.

Спеціальності:

 • координатор логістичних процесів.

Економічна аналітика - стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівень). 

 Навчання носить інтердисциплінарний характер. Вивчатиметься економічна, математична, інформатична, правнича проблематика в стосунку до поточного аналізу бізнес-середовища, накопичення великих баз даних і отримання бізнес-рекомендацій. Головний елемент програми навчання формують кількісні предмети, сконцентровані навколо інструментів і методів аналізу даних, дослідження стану господарських підприємств, вміння їх адаптації до змінних умов ринку. Його доповненням є блок предметів повязаних з інформатичним обслуговуванням, аналізом, використанням інформації для прийняття рішень в підприємствах.

Випускник зможе знайти працю в банках, фінансових інститутах, страхових і консалтингових фірмах, в мінфіні, в ІТ галузі, власній фірмі.

Економічна аналітика - стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівень). 

Головний елемент програми навчання формують кількісні предмети, сконцентровані навколо інструментів і методів аналізу даних, дослідження стану господарських підприємств, вміння їх адаптації до змінних умов ринку. Його доповненням є блок предметів повязаних з інформатичним обслуговуванням, аналізом, використанням інформації для прийняття рішень в підприємствах.

Випускник зможе знайти працю в банках, фінансових інститутах, страхових і консалтингових фірмах, в мінфіні, в ІТ галузі, власній фірмі.

 


  Слідкуй за УМКС