Контакт

Zakład Myśli Politycznej, Zakład Systemów Politycznych
Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3, 20-080 Lublin

Секретари конференции : Магистр Лукаш Йенджейский

email: lukasz.jedrzejski@gmail.com