Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem"

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” jest organizacją studencką, która zrzesza na równych prawach studentów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych studentów UMCS.

Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój osobisty.

Zrzeszenie we współpracy z Zespołem, organizuje wyjazdy na konferencje, wyjazdy integracyjne, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz podejmuje działania ukierunkowane na znoszenie barier w środowisku akademickim. Co roku w maju organizowany jest Piknik Integracyjny z okazji założenia Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”
Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka"
ul. Radziszewskiego 16
20-036 Lublin
e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com