Numer referencyjny
1104/2019
Data dodania
27.09.2019
Data ważności
31.05.2020
Rodzaj oferty
Praktyka bezpłatna, Wolontariat
Branża
Nauka/Badania
Miejsce pracy
Cała Polska
Nazwa Firmy
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji
Profil firmy

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (IRSIE) działa od 2011 roku, koncentrując się przede wszystkim na kulturze fizycznej, sporcie, turystyce, rekreacji, edukacji, kulturze, dziedzictwie kulturowym.Misją Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji jest wychowanie i edukacja poprzez sport i kulturę. Jest ona realizowana poprzez promowanie aktywności fizycznej, promowanie dialogu międzykulturowego, upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i niematerialnego IRSiE realizuje projekty własne oraz projekty w ramach programów międzynarodowych Erasmus +, Horyzont 2020 Cosme, Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa i innych.Nasze doświadczenie obejmuje również badania (sport, wychowanie fizyczne, kultura, dziedzictwo), działalność wydawniczą (związaną ze sportem, aktywnością fizyczną, kulturą, dziedzictwem) i organizacyjną (konferencje, seminaria, szkolenia, imprezy). Fundacja IRSiE członkiem European Traditional Sports and Games Association (ETSGA) - Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST), International Sport and Culture Association (ISCA), World Ethnosport Confederation (WEC).

Dane kontaktowe

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,

00-116 Warszawa

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów
  • zaangażowanie,
  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • odpowiedzialność.
Zakres zadań

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji zaprasza studentów różnych kierunków do współpracy w charakterze wolontariusza w zakresie tworzenia artykułów na temat sportów tradycyjnych świata.

Zakres tej pracy dotyczy: 

  • pozyskiwania informacji, 
  • prowadzenia korespondencji z podmiotami działającymi w tym obszarze,
  • tworzenia zbioru literatury,
  • i wszystkich innych działań pozwalających na możliwie dokładne i wyczerpujące zaprezentowane opisywanych sportów tradycyjnych.

Efektem tej pracy będzie przygotowanie tekstów prezentujących sporty tradycyjne. Wszystkie opracowania, zatwierdzone przez komitet ekspertów, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane na stronie www.traditionalsports.org stanowiącej zbiór opisów sportów tradycyjnych świata i dostępnych dla każdego w formie open access. Najważniejszą zasadą w tej pracy pozostaje wiarygodność i rzetelność naukowa prezentowanych informacji.

Oferowane warunki

Każda współpracująca osoba może otrzymać stosowne zaświadczenie lub dokument uznania odbytej praktyki z potwierdzeniem udziału w pracy w międzynarodowym projekcie.

Sposób aplikowania

CV przesłane mailem.

Znajdź ofertę