stażysta/tka

Numer referencyjny
819/2022
Data dodania
04.08.2022
Data ważności
04.09.2022
Rodzaj oferty
Staż
Branża
Finanse/Ekonomia
Miejsce pracy
Mazowieckie
Nazwa Firmy
Narodowy Bank Polski
Profil firmy

Program „Staże Prezesa NBP”w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów/tki uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”

Dane kontaktowe

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 4 września 2022 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:
- CV, zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych, zawodowych,
- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
- jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/staze/2022/staze.html

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie - www.nbp.pl.

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Wymagania wobec kandydatów/tek:
- ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
- wysoka średnia ocen ze studiów,
- biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
- gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

Oferowane warunki

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:
- umowę o pracę na czas określony jednego roku w pełnym wymiarze czasu pracy,
- możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m. in. poprzez uczestnictwow szkoleniach zawodowych,
- możliwość korzystania z bogatych zasobów Biblioteki Centralnej NBP i konsultacjiz ekspertami NBP dla potrzeb własnej pracy naukowej,
- bogaty pakiet świadczeń pracowniczych.

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 4 września 2022 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:
- CV, zawierające wykaz osiągnięć edukacyjnych, naukowych, zawodowych,
- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku oczekiwaniana wydanie dyplomu akceptowane będzie przedstawienie zaświadczenia z uczelni potwierdzające uzyskanie tytułu magistra),
- jednostronicowa praca pisemna na temat „Narodowy Bank Polski – moje miejsce pracy”. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/staze/2022/staze.html Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” zamieszczony jest na stronie - www.nbp.pl.

Znajdź ofertę