starszy informatyk (k/m)

Numer referencyjny
974/2022
Data dodania
23.09.2022
Data ważności
10.10.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 20-019 Lublin, Narutowicza 73 Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 811 40 94 47 811 44 44

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

  • Wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka, elektronika lub elektrotechnika
  • Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku związanym z administrowaniem systemami Linux/Windows
  • Uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
  • Znajomość obsługi komputera w zakresie administracji systemami Windows i Linux, aplikacji biurowych i sieciowych
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Odpowiedzialność
  • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zakres zadań

Osoba na tym stanowisku: prowadzi obsługę kart mikroprocesorowych i administruje wojewódzkim punktem rejestracji, autoryzacji i certyfikacji kart mikroprocesorowych, administruje i zarządza terminalami oraz stacjonarnymi komputerowymi stanowiskami dostępowymi do PSTD, nadaje uprawnienia użytkownikom, wykonuje obowiązki Dyżurnego Administratora Systemu Informatycznego, prowadzi ewidencję użytkowników kart mikroprocesorowych oraz aktualizuje zapisy w Systemie Elektronicznej Obsługi Wniosków i Kart Mikroprocesorowych, administruje systemem SWD (System Wspomagania Dowodzenia), komputerowymi stanowiskami dostępowymi do sieci Internet oraz serwerami SCO UNIX, prowadzi czynności związane z reklamacją i wymianą uszkodzonych kart mikroprocesorowych, bierze udział w pracach komisji przetargowej w zakresie przygotowania merytorycznego zakupu usług i sprzętu informatycznego.

Oferowane warunki

Wynagrodzenie zasadnicze 4076,72 zł brutto

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE MOGŁA UBIEGAĆ SIĘ O DODATKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZEWIDZIANE ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA.

Sposób aplikowania

Aplikuj elektronicznie https://portal.lu.policja.gov.pl./uzytkownik/rekrutacje/stanowiska-cywilne.html lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106528"na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 20-019 Lublin, Narutowicza 73

Znajdź ofertę