starszy informatyk (k/m)

Numer referencyjny
814/2022
Data dodania
03.08.2022
Data ważności
26.08.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Informatyka/IT
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Dane kontaktowe

47 811 44 44

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
-Wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka, elektronika lub elektrotechnika
-Staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy na stanowisku związanym z administrowaniem systemami Linux/Windows
-Uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
-Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
-Znajomość obsługi komputera w zakresie administracji systemami Windows i Linux, aplikacji biurowych i sieciowych
-Umiejętność pracy w zespole,
-Odpowiedzialność
-Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
-Posiadanie obywatelstwa polskiego
-Korzystanie z pełni praw publicznych
-Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zakres zadań

Osoba na tym stanowisku:
-prowadzi obsługę kart mikroprocesorowych i administruje wojewódzkim punktem rejestracji, autoryzacji i certyfikacji kart mikroprocesorowych,
-administruje i zarządza terminalami oraz stacjonarnymi komputerowymi stanowiskami dostępowymi do PSTD, -nadaje uprawnienia użytkownikom,
-wykonuje obowiązki Dyżurnego Administratora Systemu Informatycznego,
-prowadzi ewidencję użytkowników kart mikroprocesorowych oraz aktualizuje zapisy w Systemie Elektronicznej Obsługi Wniosków i Kart Mikroprocesorowych,
-administruje systemem SWD (System Wspomagania Dowodzenia), komputerowymi stanowiskami dostępowymi do sieci Internet oraz serwerami SCO UNIX,
-prowadzi czynności związane z reklamacją i wymianą uszkodzonych kart mikroprocesorowych,
-bierze udział w pracach komisji przetargowej w zakresie przygotowania merytorycznego zakupu usług i sprzętu informatycznego.

Oferowane warunki

Co oferujemy
-Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
-Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
-Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie
-Wynagrodzenie zasadniczne 4076,72 zł brutto

Sposób aplikowania

Aplikujdo 26 sierpnia 2022

Aplikuj elektroniczniehttps://portal.lu.policja.gov.pl./uzytkownik/rekrutacje/stanowiska-cywilne.html lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 103689"na adres:Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 20-019 Lublin, Narutowicza 73

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:47 811 40 94 , 47 811 44 44

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Uwagi

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE MOGŁA UBIEGAĆ SIĘ O DODATKOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZEWIDZIANE ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU CYBERPRZESTĘPCZOŚCI.

Znajdź ofertę