Specjalista/tka ds.systemów zarządzania jakością

Numer referencyjny
971/2022
Data dodania
23.09.2022
Data ważności
07.10.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Biotechnologie/Chemia
Inne
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.
Dane kontaktowe

Drzewce 35 24-150 Nałęczów

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

1. wykształcenie wyższe kierunkowe związane z bezpieczeństwem i jakością wyrobów w przemyśle spożywczym lub pokrewne (zarządzanie i inżynieria produkcji, technologia żywności, biotechnologia, itp.)
2. doświadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 2 lata
3. uprawnienia audytora wewnętrznego – warunek konieczny
4. praktyczna znajomość przepisów prawa żywnościowego, standardów i norm: GMP/GHP, HACCP, ISO 9001, IFS FS, BRC GS, PN-EN ISO 22 000
5. umiejętność współpracy w zespole
6. łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych
7. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Zakres zadań

1. nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością
2. zarządzanie audytami wewnętrznymi, przeglądami zarządzania
3. nadzór na działaniami poaudytowymi
4. czynny udział w audytach wewnętrznych, audytach dostawców, audytach zewnętrznych
5. weryfikacja dokumentacji na zgodność z przyjętym systemem
6. inicjowanie zmian w systemach zarządzania bezpieczeństwem i jakością w celu ich ciągłego doskonalenia
7. prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz higieny pracowników ( GMP, GHP, HACCP )
8. kontrolowanie przestrzegania zasad GMP/GHP, HACCP w zakładzie
9. współpraca z innymi działami firmy w ramach systemu zarządzania jakością

Oferowane warunki

1. praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w wyjątkowym otoczeniu uzdrowiskowej miejscowości
2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
3. wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych kwalifikacji
4. atrakcyjny pakiet benefitów
5. pyszną kawę i zdrową wodę

Sposób aplikowania

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: praca@cisowianka.pl  z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego pod poniższym linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=289b9b5953b2465eb97297da848f9870

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Drzewce 35, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 740 93 66, e-mail: cisowianka@cisowianka.pl2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@cisowianka.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko. Podstawią przetwarzania są przepisy art. 22.1 Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie, a także danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – dane wrażliwe) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Nałęczów Zdrój Sp. z o.o.. usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów IT i oprogramowania.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym braniu udziału w przyszłych rekrutacjach.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym art. 22.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji ( TAK / NIE )*.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartychw formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku (TAK/ NIE)*.* - właściwe zaznaczyć w CV

Uwagi

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami/tkami.

Znajdź ofertę