Numer referencyjny
686/2021
Data dodania
21.07.2021
Data ważności
01.08.2022
Rodzaj oferty
Praca stała, Praca dodatkowa
Branża
Ubezpieczenia
Miejsce pracy
Dolnośląskie
Profil firmy

Porównywarka ubezpieczeń OC/AC

Dane kontaktowe
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

• możliwość pracy stacjonarnej w biurze we Wrocławiu w wymiarze 8 godzin dziennie w wybranych godzinach między 8 a 18;
• mile widziane doświadczenie w copywritingu SEO;
• mile widziany status studenta

Zakres zadań

• tworzenie merytorycznych tekstów z zakresu ubezpieczeń;
• research tematów z zakresu ubezpieczeń;
• raportowanie działań

Oferowane warunki

• wynagrodzenie 2000- 3500 zł netto na umowie zlecenie;
• realizację rozwoju zawodowego w doświadczonym zespolezajmującym się marketingiem internetowym w konkurencyjnejbranży finansowej;
• możliwość podniesienia wiedzy i kompetencji z zakresu SEO.

Sposób aplikowania

CV należy przesłać na adres mailowy: partnerzy@mubi.pl

Uwagi

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),informujemy że:1. Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata na potrzeby rekrutacji jest Digibits Sp. z o.o.Przekazane przez Kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzeniaprocesu rekrutacji.2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji.W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danychosobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r.poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.4. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których danedotyczą.5. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanegow pkt. 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie,w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.6. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci na pracowników mają prawo do:a.bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowychb.dostępu do swoich danych osobowychc. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowychd.usunięcia danyche.ograniczenia przetwarzaniaf. przenoszenia danychg.niepodlegania profi lowaniuh.wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowychi. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,j. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)7. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO

Znajdź ofertę