Redaktor/Copywriter (k/m)

Numer referencyjny
318/2020
Data dodania
27.03.2020
Data ważności
31.08.2020
Rodzaj oferty
Praca stała, Praca dodatkowa
Branża
Finanse/Ekonomia
Miejsce pracy
Mazowieckie
Dane kontaktowe
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w SEO copywritingu;
 • lekkie pióro pozwalające na tworzenie angażujących treści;
 • mile widziany status studenta;
 • dobra organizacja czasu pracy.
Zakres zadań

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • tworzenie treści z zakresu tematyki finansowej;
 • redagowanie tekstów oraz artykułów;
 • współpraca z działem marketingu internetowego;
 • research tematów branżowych;
 • raportowanie działań.
Oferowane warunki

Oferujemy:

 • wynagrodzenie 2500 - 3500 zł netto na umowę zlecenie;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • elastyczny czas pracy;
 • realizację rozwoju zawodowego - praca z doświadczonym zespołem;
 • możliwość podniesienia wiedzy w zakresie SEO oraz copywritingu.
Sposób aplikowania

CV prosimy wysyłać na adres: dorota@chwilowo.pl

Uwagi

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moichdanych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji przez firmę Comparison Sp. z o.o. (zgodnie z art 6 ust. 1 lit a RODO)

Zgodnie z obowiązkiem, który wynika z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata ubiegającego się o pracęna potrzeby rekrutacji jest Comparison Sp. z o.o. Przekazane dane osobowe przezkandydata będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesurekrutacji.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust.1 lit a RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwaKandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać odKandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, któryzostał podany w pkt. 1. Dane mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli taki obowiązek wynikaz przepisów prawnych.
 5. Źródłem danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora są Kandydaci, którzy ubiegają się o pracę (osoby, których dane dotyczą).
 6. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora wrozumieniu przepisów RODO.
 7. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci na pracowników firmy mają prawo do:
 • a) bycia poinformowanym o przetwarzaniu ich danych osobowych;
 • b) dostępu do swoich danych osobowych, które udostępnili;
 • c) przenoszenia danych;
 • d) usunięcia danych;
 • e) uzupełniania, poprawiania, uaktualniania oraz sprostowania swoich danych osobowych;
 • f) niepodleganiu profilowaniu;
 • g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych;
 • h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych)
 • i) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • j) ograniczenia przetwarzania.

Znajdź ofertę