Programista/tka w Wydziale Systemów Rozrachunkowych

Numer referencyjny
498/2022
Data dodania
11.05.2022
Data ważności
30.06.2022
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Informatyka/IT
Miejsce pracy
Mazowieckie
Nazwa Firmy
Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Profil firmy

Narodowy Bank Polski
Departament Informatyki i Telekomunikacji

Dane kontaktowe

 Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. centr.:     22 185 10 00
e-mail:     listy@nbp.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

Wymagania wobec kandydatów:
▪ wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,
▪ doskonała znajomość SQL,
▪ dobra znajomość JavaEE (JSF, JPA, WebServices),
▪ dobra znajomość standardów opartych o XML i technologii powiązanych,
▪ umiejętność tworzenia testów jednostkowych,
▪ samodzielność podczas realizacji powierzonych zadań,
▪ umiejętność pracy w zespole,
▪ odpowiedzialność za realizowane zadania

Dodatkowym atutem będzie:
▪ znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji,
▪ praktyczna znajomość narzędzi: Maven, Jenkins, GIT,
▪ znajomość biblioteki do mockowania, frameworku Primefaces,
▪ doświadczenie z serwerem aplikacyjnym WebLogic, silnikiem bazy danych Oracle,
▪ posiadanie umiejętności związanych z ESB, z integracją w architekturze SOA, z siecią
SWIFT ze szczególnym uwzględnieniem budowy komunikatów,
▪ doświadczenie w zakresie tworzenia systemów rozrachunkowych.

Zakres zadań

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
▪ udział w bieżących projektach prowadzonych przez NBP

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
30 czerwca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej
APLIKUJ https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ea9d3d72bdd449c28ebe60c176a61420


Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się
z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów
kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci
zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się
tylko z wybranymi kandydatami/tkami

Znajdź ofertę