dyspozytor/ka ds. obioru odpadów komunalnych

Numer referencyjny
79/2023
Data dodania
20.01.2023
Data ważności
28.02.2023
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Inne
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
Ochrona środowiska
Miejsce pracy
Lubelskie
Nazwa Firmy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej
Profil firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o. o. jest jednoosobową spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Łęczna. Jej głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków.

Ponad podstawową działalnością: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych, Spółka prowadzi również działalność gospodarczą w następującym zakresie:- odbioru odpadów innych niż niebezpieczne od mieszkańców gmin,- odzysku surowców z odbieranych odpadów komunalnych,- prowadzenia zakładu segregacji odpadów i składowiska,- konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnych,- zarządzania nieruchomościami na zlecenie,- prowadzenia Targowiska Miejskiego,

Dane kontaktowe

ul. Krasnystawska 54 21-010 Łęczna woj. lubelskie, Polska tel.: 81 752 10 44–45 fax: +48 81 752 10 46 e-mail: info@pgkim.leczna.pl

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

- wykształcenie minimum średnie na kierunku ogólnokształcącym lub technicznym,
- preferowane wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem transportem i logistyką,
- mile widziana znajomość terenu Gminy Łęczna i okolicznych gmin, podstawowa wiedza mechaniczna i znajomość zagadnień transportowych oraz znajomość przepisów prawnych w zakresie odpadów i transportu drogowego,
- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office, w szczególności Excel),
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, zdolności analityczne i organizacyjne.

Zakres zadań

1) bieżący nadzór działania systemu odbioru odpadów od klientów,
2) organizacja prac ekip odbierających odpady komunalne wraz z doborem odpowiednich środków transportu, 3) bieżący nadzór nad pracą podległych pracowników wraz z kontrolą jej wykonania,
4) zapewnienie sprawnego działania i wykorzystywania środków transportowych pozostających do dyspozycji Działu,
5) kontrola i zapewnienie prawidłowego stanu technicznego pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Działu, w tym przeglądy i ubezpieczenia,
6) nadzór nad prawidłowością prowadzonych napraw pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Działu,
7) zapewnienie dostaw i rozliczenie paliwa do pojazdów,
8) kontrola i zapewnienie właściwych warunków pracy kierowców i ładowaczy, w tym badania okresowe,
9) kontrola i rozliczenie czasu pracy kierowców i ładowaczy,
10) nadzór nad stosowaniem się podległych pracowników do obowiązujących regulacji dotyczących przepisów bhp i p. poż. oraz przestrzeganie przez nich przepisów o ochronie danych osobowych,
11) bieżące sterowanie systemem odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych,
12) kontrola i monitoring zapisów GPS z kartami drogowymi i zapisów kamer samochodowych,
13) tworzenie harmonogramów wywozów,
14) stałe monitorowanie działania punktów odbioru odpadów komunalnych na obsługiwanym terenie i utrzymanie kontaktu z podmiotami odpowiedzialnymi za ich organizację,
15) niezwłoczne reagowanie na każde zauważone odstępstwa od przyjętych zasad i ustaleń obowiązujących przy wywozie odpadów,
16) prowadzenie niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej, planistycznej i finansowej,
17) kontrola i ewidencjonowanie ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z prognozą ich zużycia, 18) przygotowanie raportów, zestawień, danych na potrzeby działalności Działu,
19) prowadzenie kampanii ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki odpadów w obsługiwanych gminach,
20) wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Oferowane warunki

- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością podjęcia stałej współpracy,
- możliwość otrzymania premii uznaniowej już po pierwszym miesiącu pracy,
- fundusz świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, świadczenia świąteczne),
- dofinansowanie do karty sportowej,
- atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego,
- gwarancję wypłaty,
- praca w przyjaznym zespole,
- wsparcie w procesie wdrożenia,
- możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz

Sposób aplikowania

osobiście bądź listownie na adres siedziby Spółki (tj. ul.Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna)

bądź mailowo ( info@pgkim.leczna.pl )

Uwagi

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Informacja o przetwarzaniu danych:PGKIM Łęczna sp. z o.o. w Łęcznej, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił nie dłużej niż 1 miesiąc od zakończenia rekrutacji (dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji) lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Znajdź ofertę