Zmarła Śp. mgr Krystyna Steinbrich

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 grudnia 2018 r. zmarła Śp. mgr Krystyna Steinbrich wieloletni pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

Pani mgr Krystyna Steinbrich urodziła się 6 grudnia 1942 roku w Kitmanowie. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z rodziną zamieszkała w Bydgoszczy. W 1962 roku podjęła studia biologiczne w UMCS zakończone obroną pracy magisterskiej z mikrobiologii. W 1968 roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta technicznego w Katedrze Gleboznawstwa UMCS, gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku.

Za swoje dokonania zawodowe została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

Pani mgr Krystyna Steinbrich była pracownikiem niezwykle odpowiedzialnym, zaangażowanym w życie Wydziału i całego Uniwersytetu. Była współautorką publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii, biochemii i chemii gleby. Zapisała się w pamięci społeczności Uniwersytetu jako osoba niezwykle pracowita i życzliwa.   

Była wzorem pracownika uniwersyteckiego. Skromna, zawsze uśmiechnięta, profesjonalnie i z zaangażowaniem wykonująca swoje obowiązki. Wspomnienie Jej osoby towarzyszy wszystkim, którzy mieli przyjemność z Nią się zetknąć.

Całej Rodzinie wyrazy serdecznego współczucia składają 

Kolegium Dziekańskie oraz Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Msza święta żałobna oraz uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 4 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    2 stycznia 2019