Zmarł śp. prof. Henryk Samsonowicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Henryka Samsonowicza, wybitnego miediewisty, niekwestionowanego autorytetu naukowego i moralnego, ale też działacza społecznego i politycznego. Profesor był sprawdzonym i oddanym przyjacielem naszego Uniwersytetu, zawsze służył lubelskim historykom zajmującym się przełomem średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych dobrą radą i pomocą. Inspirował, zachęcał, doceniał i promował na arenie ogólnopolskiej wyniki prowadzonych tutaj badań. Na sercu leżała mu troska o prawidłowy rozwój naukowy wielu naszych pracowników. W dowód wdzięczności w 2002 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa  naszego Uniwersytetu. Odszedł od nas mądry, dobry, zawsze pogodny Człowiek i wielki uczony.

Cześć Jego pamięci !!!!

Społeczność Instytutu Historii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 maja 2021