Zmarł śp. dr Volodymir Zarko

Dziekan i Rada Wydziału Chemii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 12 czerwca 2016 r. zmarł

Śp.
dr Volodymir Zarko

starszy pracownik naukowy Instytutu Chemii Powierzchni im A.A Chuiko
Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

Urodzony 1 lutego 1952 r. na Ukrainie.
Jego działalność naukowo-badawcza skupiała się w kręgu problemów związanych z preparatyką i badaniami właściwości adsorbentów.
Z tej dziedziny opublikował ponad 140 prac, z czego ponad 70 z pracownikami Wydziału Chemii, z którymi współpracował od 20 lat.
Współuczestniczył w wielu projektach naukowych realizowanych na Wydziale Chemii: 2 projektach bilateralnych, 2 projektach NATO,
w subsydium profesorskim prof. Romana Lebody, i dwóch projektach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej Akcji Marii Curie (PEOPLE).

W ramach tych projektów corocznie uczestniczył w badaniach prowadzonych na Wydziale.
Podczas ostatniego pobytu na skutek nagłej choroby, mimo wysiłku lekarzy, nie udało się Go uratować.

W pamięci pracowników Wydziału Chemii pozostanie, jako wybitny naukowiec i życzliwy wszystkim kolega.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    13 czerwca 2016