Zmarł prof. dr hab. Mieczysław Kowalski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

Śp.

Prof. dr hab. Mieczysław Kowalski

emerytowany profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodzony 22 października 1931 roku w Tyszowcach. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1954, kiedy jako student V roku biologii rozpoczął pracę w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej. W UMCS przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1971 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 r.

Pan Profesor Mieczysław Kowalski był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Pełnił obowiązki sekretarza „Acta Microbiologica Polonica” i zastępcy redaktora naczelnego „Postępów Mikrobiologii”.

Odszedł wielki człowiek, wybitny specjalista w zakresie mikrobiologii, wychowawca kilku pokoleń biologów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 16 listopada 2015 roku o godzinie 12.00  w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2015