Zintegrowany UMCS

Tytuł projektu: "Zintegrowany UMCS"

Nr umowy:  POWR.03.05.00-00-Z012/17-00

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 9 971 204,71 PLN

Termin realizacji: 1.04.2018 - 31.12.2019

Strona www projektu: http://www.umcs.pl/pl/zintegrowany.htm