Zgłoszenia i płatności

Płatność za egzamin

Opłata pobierana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za możliwość przystąpienia do:
1. egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E - wynosi 700 PLN,
2. egzaminu uprawniającego do ubiegania się o stopień zawodowy Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych (CKF) - wynosi 700 zł. 

W pobieranej opłacie zawiera się również potencjalne prawo Uczestnika do udziału w jednym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

Płatności za egzamin należy dokonać na konto Wydziału Ekonomicznego UMCS:
mBank O/Lublin 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132 - w tytule przelewu: 
Egzamin ECB EFCB 3E - Imię i nazwisko osoby zdającej egzamin, lub
Egzamin CKF - Imię i nazwisko osoby zdającej egzamin

Deklaracja udziału w egzaminie

Egzamin: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Najbliższy termin: 10 września 2017 r. o godz. 11.00 (Aula II)
Miejsce: Lublin
Cena: 700 PLN

Organizator - Szkoła zamawiająca egzamin:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353

Od osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu oczekujemy przesłania przez osobę deklarującą udział w egzaminie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia (pdf), wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymaganej opłaty (pdf). Formularz należy wypełnić i przesłać najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

Deklaracja udziału w egzaminie

Wybierz plik
Wybierz plik