Zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego: Pracownicy Wydziału

Awarie / usterki sprzętu komputerowego w salach prosimy zgłaszać e-mailowo

do Pana mgr. Tomasza Ajzaka lub do Pana mgr. inż. Tomasza Skiby, według poniższego opisu:

tomasz.ajzak@mail.umcs.pl

tomasz.skiba@mail.umcs.pl 

 1. Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko)

2. Nr sali, w której nastapiła usterka / awaria

3. Krótki opis usterki (czego dotyczy usterka)

4. Kontakt do osoby zgłaszającej usterkę (nr tel. / e-mail)