Abstrakty (jako doc lub docx), o długości do 300 wyrazów plus 3-4 słowa kluczowe i ew. bibliografia), prosimy przesyłać na e-mail konferencji jk2015@umcs.eu do 1 marca 2015 r. Abstrakt powinien precyzyjnie określać zakres i cele badań, ich metodologię i spodziewane wyniki. Nade wszystko, powinno z niego wynikać, iż badania mieszczą się w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa kognitywnego. Przykładowe tematy (naturalnie lista otwarta):

 • semantyka kognitywna
 • kategoryzacja w języku
 • metafora i metonimia
 • integracja pojęciowa
 • model dynamiki sił
 • ucieleśnienie (również w koncepcji ucieleśnienia rozszerzonego i społecznego)
 • socjolingwistyka kognitywna
 • kognitywna lingwistyka kulturowa/etnolingwistyka
 • kognitywne podejścia do dyskursu
 • kognitywna analiza tekstu
 • poetyka kognitywna
 • perspektywizacja
 • język i mózg
 • językoznawstwo kognitywne z perspektywy pedagogicznej
 • językoznawstwo kognitywne a przekład
 • językoznawstwo historyczne w ujęciu kognitywnym

Abstrakt powinien zawierać imię i nazwisko oraz afiliację autora (autorów) – dane te zostaną usunięte dla potrzeb kwalifikacji referatów. Z tego też powodu prosimy o usunięcie wszelkich szczegółów mogących sugerować autorstwo abstraktu, zwłaszcza bezpośrednich odniesień do własnych prac (w takim wypadku prosimy o używanie słowa "AUTOR").

Informacja o rezultatach procedury kwalifikacyjnej abstraktów zostanie przesłana do 10 maja 2015 r.

Zgłaszanie referatów do sesji tematycznych odbywa sie według innych zasad.

Poniżej znajdą Państwo cyrkularz w formacie PDF.

Załączniki