Zgłoszenia

Ważne daty:

 • do 31 marca 2020 r. - nadsyłanie zgłoszeń
 • do 30 kwietnia 2020 r. - zawiadomienie o akceptacji zgłoszenia

Opłata konferencyjna:

 • 400 PLN/100 euro
 • do 15 maja 2020 r. na numer rachunku bankowego:
  74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
  PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

  Code S.W.I.F.T. (BIC): BPKOPLPW
  IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
 • tytuł przelewu:
  Mediatyzacja 2020 - imię i nazwisko uczestnika konferencji
 • właściciel rachunku:
  Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
  ul. Koszarowa 3
  51-149 Wrocław

Informacje organizacyjne:

 • Języki konferencji: polski i angielski
 • Artykuły przygotowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (po zaakceptowaniu przez recenzentów) zostaną opublikowane w monografii lub czasopiśmie „Mediatization Studies”.

Mediatyzacja 2020: zgłoszenia na konferencję naukową