Zewnętrzne strony WWW

Redakcja serwisów internetowych UMCS opiniuje projekty i istniejące zewnętrzne strony internetowe, czyli strony internetowe jednostek organizacyjnych lub jednostek bezpośrednio związanych z UMCS, a także strony internetowe projektów lub akcji organizowanych przez UMCS, które nie zostały przygotowane w oparciu o szablon graficzny i mechanizmy informatyczne serwisu internetowego www.umcs.pl, a które wykorzystują w szablonie graficznym i publikowanych materiałach nazwę oraz/lub oznaczenia, w tym logotypy, wskazujące na powiązanie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jej jednostkami.

Przypominamy!
Uruchamianie i wykorzystywanie zewnętrznych stron internetowych jednostek, w szczególności Wydziałów, Instytutów, Zakładów itd., jest zabronione, o ile te powielają nazwy, treści i funkcje dostępne w serwisie internetowym Uniwersytetu.

    Autor
    Redakcja UMCS