Konfiguracja konta POP3

Krok 1
W programie Microsoft Outlook Express wybierz z górnego menu : Narzędzia -> Konta -> Właściwości.

Krok 2
W zakładce "Ogólne" zmień adres email na adres konta założonego w nowym systemie.

Krok 3
W zakładce "Serwery":
1. wpisz nazwę serwera POP3: zeus.umcs.lublin.pl
2. wpisz nazwę serwera SMTP: zeus.umcs.lublin.pl
3. w polu "Nazwa konta" wpisz swój adres email, np. marek.kowalski@poczta.umcs.
lublin.pl
4. w polu "Hasło" podaj hasło do adresu konta wpisanego powyżej
5. zaznacz pole "Serwer wymaga uwierzytelnienia" 

Krok 4
W zakładce "Zaawansowane":
1. Zaznacz obie opcje zatytułowane "Ten serwer wymaga bezpiecznego połaczenia (SSL)"
2. w polu "Poczta wychodząca (SMTP)" wpisz numer portu: 465
3. w polu "Poczta przychodząca (POP3) wpisz numer portu: 995

Krok 5
Zastosuj wszystkie wprowadzone zmiany.    

 

Pamiętaj!

Użytkownikom, którzy korzystają z programów pocztowych zainstalowanych na komputerze i ściągają pocztę po protokole POP3, zaleca się logowanie do konta również przez przeglądarkę internetową. Umożliwia to przeglądania katalagu spam i czyszczenie konta z zalegającej, niepotrzebnej poczty.