O systemie ZEUS UMCS

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo ubiegania się o konta w systemie ZEUS UMCS mają jednostki administracyjne, jednostki wydziałowe, jednostki ogólnouczelniane oraz wszyscy pracownicy UMCS.

RODZAJE KONT

W systemie ZEUS UMCS występują trzy rodzaje kont: konto pocztowe, konto pocztowe z katalogiem na stronę WWW oraz katalogiem FTP, konto domenowe.

Konto pocztowe z katalogiem na stronę WWW i katalogiem FTP to konto, w ramach którego użytkownikowi przysłuje: konto na pocztę elektroniczną, katalog na stronę WWW, w którym użytkownik umieszcza pliki własnej strony WWW, katalog FTP, katalog na dysku serwera, w którym użytkownik może przechowywać własne pliki i katalogi.

Konto domenowe to konto o rozszerzonych usługach, które przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników. Każde konto posiada własną, unikalną w skali całego Internetu domenę przydzieloną w obrębie domeny uczelni umcs.lublin.pl (np. kowalski.umcs.lublin.pl, chemia.umcs.lublin.pl). Prawo ubiegania się o bezpłatne konto domenowe w domenie umcs.lublin.pl przysługuje jednostkom administracyjnym i wydziałowym uczelni, jednostkom ogólnouczelnianym oraz nauczycielom akademickim UMCS. Ponadto prawo to przysługuje osobom, którym LubMAN UMCS nadał (zgodnie z przyznanymi mu przez władze uczelni pełnomocnictwami) takie uprawnienie na podstawie pisemnej zgody. Zaleca się, aby użytkownik konta domenowego posiadał szerszą wiedzę dotyczącą terminologii i użytkowania kont internetowych. W celu założenia konta domenowego wymagany jest bezpośredni kontakt z administratorem, a w przypadku jednostki strukturalnej uczelni - kontakt osoby wyznaczonej do zarządzania kontem.

Konto domenowe składa sie z dwóch modułów:

 1. moduł cpanel - to główny panel (strona) konta, w którym dostępne są wszystkie funkcje konta:
  adres logowania: http://nazwa-poddomeny.umcs.lublin.pl/cpanel
 2. moduł webmail - to panel (strona) służący do odbierania poczty elektronicznej (dostępny również bezpośrednio z modułu cpanel):
  adres logowania: http://nazwa-poddomeny.umcs.lublin.pl/webmail 

Informacja!
Moduł cpanel Systemu Zeus.Domain nie jest jeszcze w całości dostępny w języku polskim.

BUDOWA ADRESU KONTA UŻYTKOWNIKÓW ZEUS UMCS

Konto pocztowe

Każdy użytkownik w systemie będzie posiadał unikalny, identyfikujący go w ramach systemu adres konta - identyfikator. Adres (identyfikator) składać się będzie z następujących członów:

 • login, którego postać będzie następująca: imię.nazwisko lub np. pseudonim, imię.
 • domena: poczta.umcs.lublin.pl.

Przykład pełnego adresu konta pocztowego:
magda.kowalska@poczta.umcs.lublin.pl
elka@poczta.umcs.lublin.pl

Podczas zakładania konta w systemie zostanie automatycznie utworzony dla każdego użytkownika alias pocztowy (dodatkowy adres e-mail wskazujący na adres konta) w postaci: imię.nazwisko@umcs.lublin.pl (np. marek.kowalski@umcs.lublin.pl) lub login@umcs.lublin.pl (np. marek@umcs.lublin.pl).

Adres aliasu jest generowany na podstawie identyfikatora, pierwszy człon aliasu (czyli imię.nazwisko lub login) bedzie zawsze taki sam jak w identyfikatorze, zmienia się natomiast nazwa domeny. Alias zawsze wskazuje na adres główny konta, czyli na adres np. marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl. Alias tworzony jest w czterech domenach: umcs.lublin.pl, umcs.pl, umcs.eu, umcs.edu.pl. Zatem każdy użytkownik oprócz adresu głównego, np. marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl, będzie mógł korzystać z czterech dodatkowych adresów, które są aliasami, np:
marek.kowalski@umcs.lublin.pl
marek.kowalski@umcs.pl
marek.kowalski@umcs.eu
marek.kowalski@umcs.edu.pl

Konto domenowe

Każdy użytkownik w systemie będzie posiadał unikalny, identyfikujący go w ramach systemu, adres konta - identyfikator. Adres (identyfikator) składać się będzie z następujących członów:

 • login, który składać się może maksymalnie z ośmiu znaków. Login użytkownik będzie mógł wybrać samodzielnie (może nim być np. imię, pseudonim lub nazwa jednostki uczelnianej). W przypadku obecności w systemie już wybranego identyfikatora, użytkownik będzie musiał wybrać nowy,
 • domena. Domena w przypadku, kiedy będzie to konto pojedynczego użytkownika, składać się będzie z nazwiska z dopisaną po kropce nazwą domenową uczelni umcs.lublin.pl. Domena użytkownika będzie unikalna w skali całego Internetu. W przypadku identycznych nazwisk domena będzie tworzona poprzez dodanie przed nazwiskiem pierwszej litery imienia. Przykładowa postać domeny: kowalski.umcs.lublin.pl. W przypadku, kiedy zakładane konto będzie kontem dla wybranej jednostki strukturalnej uczelni (np. instytutu, dziekanatu) nazwę domeny zaproponuje osoba zwracająca się o założenie konta.

Przykład konta domenowego:
biuro@prawo.umcs.lublin.pl
marek@kowalski.umcs.lublin.pl

ADRES STRONY WWW

Pliki strony należy skopiować na konto do katalogu public_html. Do skopiowania plików strony na konto na serwerze należy użyć dowolnego progamu ftp (np. Total Commander). Dane potrzebne do konfiguracji programu dostępne są tutaj. Akceptowane przez serwer nazwy plików strony głównej to: index.html, index.wml, index.cgi, index.shtml, index.jsp, index.js, index.jp, index.php4, index.php3, index.php, index.phtml, index.htm, default.htm, default.html, home.htm.

Dla konta pocztowego strona dostępna jest w internecie pod adresem:

http://serwisy.umcs.lublin.pl/imie.nazwisko
lub
http://serwisy.umcs.lublin.pl/login

(np. http://poczta.umcs.lublin.pl/marek.kowalski, http://poczta.umcs.lublin.pl/elka). Aby strona była dostępna pod adresem w domenie umcs.lublin.pl (np. http://nazwa_strony.umcs.lublin.pl), należy skontaktować się w tym celu bezpośrednio z dyżurnym administratorem.

Dla konta domenowego strona dostępna jest w internecie pod adresem: http://domena_użytkownika.umcs.lublin.pl (np. http://kowalski.umcs.lublin.pl, http://ekonomia.umcs.lublin.pl).

FUNKCJONALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KONT

Funkcje konta pocztowego

Zarządzanie wszystkimi funkcjami konta przez przeglądarkę internetową:

 • zmiana hasła,
 • dostęp do poczty elektronicznej przez programy: SquirrelMail, Horde,
 • filtrowanie poczty przychodzącej - samodzielna konfiguracja filtrów treści,
 • ochrona przed spamem i wirusami - konfiguracja administratora,
 • funkcja automatycznej odpowiedzi - autoresponder,
 • przekierowanie poczty na inny adres,
 • automatyczna konfiguracja konta w programach Microsoft Outlook Express lub Microsoft Outlook.

Funkcje konta pocztowego z katalogiem na stronę www oraz katalogiem ftp

Zarządzanie wszystkimi funkcjami konta przez przeglądarke internetową:

 • zmiana hasła,
 • dostęp do poczty elektornicznej przez programy: SquirrelMail, Horde,
 • filtrowanie poczty przychodzącej - samodzielna konfiguracja filtrów treści,
 • ochrona przed spamem i wirusami - konfiguracja administratora,
 • funkcja automatycznej odpowiedzi - autoresponder,
 • przekierowanie poczty na inny adres,
 • automatyczna konfiguracja konta w programach Microsoft Outlook Express lub Microsoft Outlook,
 • konto ftp - dostęp poprzez dowolny program będący klientem ftp,
 • katalog na jedną stronę www - dostęp poprzez dowolny program będący klientem ftp.

Funkcje konta domenowego

Zarządzanie wszystkimi funkcjami konta przez przeglądarke internetową:

 • zmiana hasła,
 • usługa poczty elektornicznej:
  • dostęp do poczty elektornicznej przez programy: SquirrelMail, Horde,
  • tworzenie kont e-mail w domenie konta (maksymalnie dwa konta pocztowe),
  • filtrowanie poczty przychodzącej - samodzielna konfiguracja filtrów treści,
  • ochrona przed spamem i wirusami - samodzielna konfiguracja filtrów programu Spamassassin,
  • skaner antywirusowy,
  • aliasy i przekierowanie poczty na inny adres,
  • funkcja automatycznej odpowiedzi - autoresponder,
  • automatyczna konfiguracja konta w programach Microsoft Outlook Express lub Microsoft Outlook,
  • listy adresowe,
 • katalog na jedną stronę www:
  • obsługa: php 5, skryptów perl, cgi oraz java,
  • blokowanie dostępu do strony www i wybranych podstron z publicznych adresów IP i adresów URL,
  • aktualizacja plików strony przez przegladarkę internetową ze strony konta (menadżer plików),
 • funkcja Webdisk - dostęp do dowolnego katalogu konta z pulpitu Windows (ochrona listą użytkowników z hasłem),
 • konto ftp - usługa transferu plików:
  • menadżer plików,
  • blokada dostępu do wybranych katalogów konta z poziomu przeglądarki internetowej (ochrona listą użytkowników z hasłem),
  • dodatkowe konto ftp w domenie konta,
  • aktualne wykorzystanie przydzielonej w ramach konta przestrzeni dyskowej,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych z konta,
 • zmiana języka i wzornictwa pulpitu panelu konta,
 • harmonogram (Cron Tab),
 • statystyki odwiedzin strony www i logowań do konta.

Dodatkowo na prośbę użytkownika administrator aktywuje następujące funkcje:

 • baza danych Mysql:
  • kreator bazy
  • program do zarządzania bazą: phpMyAdmin,
 • domena zaparkowana,
 • subdomena - dodatkowy adres URL w domenie konta.
  Autor
  Ireneusz Maliszewski