Migracja kont z serwerów wydziałowych

System ZEUS UMCS przejmie obsługę domen serwerów wydziałowych: golem.umcs.lublin.pl, tytan.umcs.lublin.pl, klio.umcs.lublin.pl, ramzes.umcs.lublin.pl, hermes.umcs.lublin.pl, temida.umcs.lublin.pl, sokrates.umcs.lublin.pl, biotop.umcs.lublin.pl, eos.umcs.lublin.pl. 

Uruchomienie obsługi tych domen w systemie ZEUS UMCS pozwoli użytkownikowi przenieść funkcjonalność i obsługę konta z serwera wydziałowego do nowo założonego konta. Aby przenieść obsługę konta wydziałowego do nowego konta, użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy musi podać w polu zatytułowanym "Uczelniany adres e-mail" adres przenoszonego konta. Nowe konto przejmie obsługę i utrzyma funkcjonowanie:

  1. adresu e-mail
  2. aliasu pocztowego (imię.nazwisko@umcs.lublin.pl)
  3. adresu strony www

Ad. 1 Adres e-mail
Użytkownik, który chce w systemie ZEUS odbierać pocztę kierowaną na adres e-mail konta wydziałowego, jest zobowiązany wpisać go w pole "Uczelniany adres email" w formularzu zgłoszeniowym nowego konta (np. marek@hermes.umcs.lublin.pl).

Ad. 2 Alias pocztowy
Aby aktywować obsługę dotychczasowego aliasu w systemie ZEUS, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na dodatkowej podstronie użytkownik zostanie poproszny o podanie adresu e-mail, na który wskazuje aktualnie jego alias.

Ad. 3 Adres strony www
Strona WWW użytkownika przeniesiona na nowe konto będzie dostępna w Internecie jednocześnie z dwóch adresów url:

1. nowy adres: http://serwisy.umcs.lublin.pl/identyfikator
    
(np. http://serwisy.umcs.lublin.pl/marek.kowalski)
2. adres poprzedni: http://nazwa_serwera.umcs.lublin.pl/~login
    (np. http://hermes.umcs.lublin.pl/~marek)

Pliki strony WWW należy skopiować na nowe konto używając dowolnego klienta FTP (np. Total Commander).