Menadżer plików

Menadżer plików dla kont pocztowych z kontem FTP i WWW pozwoli Państwu przy pomocy przeglądarek (IE 6,7,8, Opera, Firefox, Windows Mobile) w prosty i funkcjonalny sposób zarządzać własnymi plikami i katalogami, m.in.:

  • tworzyć je i usuwać,
  • zmieniać ich nazwy,
  • pobierać pliki z konta i zapisywać na dysk lokalnego komputera,
  • wgrywać pliki na konto bezpośrednio z lokalnego komputera,
  • aktualizować pliki strony WWW.

Zarządzanie zasobami konta FTP i WWW bezpośrednio przez stronę internetową jest doskonałą alternatywą dla programów do połączeń FTP (np. Total Commander), gdyż do połączenia potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa (obecna w każdym systemie operacyjnym).


Aby skorzystać z Menadżera plików należy:

1. Wczytać stronę o adresie: http://zasoby.umcs.lublin.pl/twojlogin

(np. http://zasoby.umcs.lublin.pl/marek.kowalski dla użytkownika o adresie e-mail: marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl)

2. W okienku logowania wpisać dane logowania do swojego konta

Dostęp do zasobów kont FTP przez przeglądarkę internetową  jest chroniony przed innymi użytkownikami Internetu. Aby uzyskać dostęp do konta, należy w okienku logowania wpisać login Państwa konta pocztowego (czyli nazwę, która znajduje się przed znakiem ‘@’ w adresie e-mail) oraz aktualne hasło do konta pocztowego, np. dla użytkownika o adresie e-mail: marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl i haśle: wiosna1, dane logowania to:

login: marek.kowalski
hasło: wiosna1

Hasło do logowania jest zawsze takie samo jak do konta pocztowego!

3. Po zalogowaniu na stronie zostanie wyświetlona lista plików i katalogów na Państwa koncie ftp.

Aby uruchomić Menadżera Plików, należy kliknąć na link „menadzer” na wyświetlonej liście.


Ważne!

Prosimy nie usuwać plików .htaccess oraz .ftpquota ponieważ są to pliki systemowe, które muszą znajdować się w katalogu Państwa konta. Plik .htaccess odpowiada za okno logowania, usunięcie pliku spowoduje niezabezpieczony dostęp do zasobów konta FTP dla innych użytkowników Internetu.

Katalog menadzer umieszczony na Państwa koncie FTP, to katalog zawierający dodatkowe pliki niezbędne do poprawnego działania menadżera. Jest to katalog systemowy, którego nie można usunąć.

Katalog Public_html to katalog systemowy, przeznaczony na pliki Państwa strony WWW. Strona WWW umieszczona na koncie dostępna jest pod adresem:
http://serwisy.umcs.lublin.pl/twojlogin
(np. http://serwisy.umcs.lublin.pl/marek.kowalski)