Konfiguracja Microsoft Outlook Express

W celu skonfigurowania programu Microsoft Outlook Ekspress do odbierania poczty należy:

1. Jeżeli chcesz utworzyć w Outlook Express całkiem nowe konto, skorzystaj z ikony "Konfiguracja programu pocztowego" na stronie Twojego konta w systemie ZEUS UMCS, lub samodzielnie skonfiguruj konto w programie korzystając z opisu dostępnego tutaj

2. Jeżeli chcesz odbierać pocztę z konta systemu ZEUS w programie Microsoft Outlook Ekspress, w którym odbierasz już pocztę z konta na serwerze wydziałowym (zachowujesz swoją starą pocztę i stworzone katalogi w Outlooku), kliknij z listy poniżej konfigurację wybranego typu konta:

Konfiguracja konta POP3 w Microsoft Outlook Ekspress 

Konfiguracja konta IMAP w Microsoft Outlook Ekspress

Zalecamy konfigurację konta typu IMAP, ze względu na jego wiekszą funkcjonalność. Więcej informacji o protokołach pocztowych IMAP oraz POP3 znajduje się pod ikoną "Konfiguracja Programu pocztowego" na stronie Twojego konta po zalogowaniu się przez przegladarkę.