Konfiguracja konta IMAP

Krok 1
Uruchom program Microsoft Outlook Express, w którym odbierasz pocztę z konta serwera wydziałowego, następnie wybierz z górnego menu: Narzędzia -> Konta.

Krok 2
Wybierz przycisk Dodaj, a następnie wybierz Poczta, aby uruchomić kreatora tworzenia nowego konta.

Krok 3
Podaj nazwę, któa się pojawi w polu "Od" wysyłanych wiadomości.

Krok 4
Wpisz pełny adres email konta założonego w systemie pocztowym ZEUS.

Krok 5
1. wpisz nazwę serwera POP3: zeus.umcs.lublin.pl
2. wpisz nazwę serwera SMTP: zeus.umcs.lublin.pl
3. z rozwijanej listy wybierz protokół IMAP

Krok 6
Podaj pełną nazwę konta (Twój identyfikator w systemie ZEUS) oraz aktualne hasło do konta. Hasło możesz zapamiętać w programie zaznaczając pole "Zapamietaj hasło".

Krok 7
Zakończ działanie kreatora.

Krok 8
W oknie "Konta internetowe" (Narzędzia -> Konta) wybierz przycisk "Właściwości" konta, utworzonego przed chwilą kreatorem.

Krok 9
W oknie "Właściwości" przejdź na zakładkę "Serwery", a następnie zaznacz pole "Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Krok 10
Przejdź na zakładkę "Zaawansowane":
1. Zaznacz obie opcje zatytułowane "Ten serwer wymaga bezpiecznego połaczenia (SSL)"
2. w polu "Poczta wychodząca (SMTP)" wpisz numer portu: 465
3. w polu "Poczta przychodząca (POP3) wpisz numer portu: 993
4. zastosuj wszystkie zmiany.

Krok 11
Przejdź na zakładkę "IMAP":
1. w polu "Ścieżka folderu głównego" wpisz: INBOX. (pamietaj o kropce po słowie INBOX!)
2. w polu "Ścieżka elementów wysłanych" wpisz: Wyslane
3. w polu "Ścieżka kopii roboczych" wpisz: Roboczy

Krok 12
Kiedy zamkniesz okno "Konta Internetowe" po zastosowaniu zmian z poprzedniego kroku konfiguracji, zostaniesz zapytany(a), czy chcesz pobrać z serwera listę katalogów znajdujących się na Twoim koncie w systemie ZEUS. Wybierz Tak.

Krok 13
Kiedy proces pobierania Twoich katalogów z konta się zakończy, powinieneś zobaczyć ich listę. Następnie wybierz przycisk OK. Przycisk "Resetuj listę" odświeża zawsze listę folderów.

Krok 14
W oknie Folderów programu Outlook Ekspress wybierz nazwę konta (zeus.umcs.lublin.pl), a następnie zaznacz foldery, dla których chcesz przeprowadzić synchronizację z folderami na Twoim koncie na serwerze. Wybranie przycisku "Synchronizuj konto" spowoduje skopiowanie z serwera aktualnej zawartości katalogów na koncie do katalogów w programie Outlook Ekspress.