Zespoły i Komisje

Członkowie zespołów i komisji wydziałowych wywodzący się z Instytutu Historii

  • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Mariusz Ausz
  • Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Pracodawcami - prof. dr hab. Krzysztof Skupieński oraz dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS
  • Wydziałowa Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału - dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
  • Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych - dr Dariusz Wróbel
  • Zespół Zadaniowy ds. usprawnienia/ułatwienia pracy organizacji studenckich/kół naukowych - dr Ewa Solska