Zespoły badawcze

Międzyinstytutowy Zespół Badań Kognitywnych nad Tekstem Literackim i Filmem

Zespół został założony (decyzją Rady Wydziału Humanistycznego UMCS z maja 2015 r.) przez grono pracowników Instytutu Anglistyki UMCS i Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, którzy od kilku lat regularnie spotykali się w celu wymiany doświadczeń i dyskusji nad wynikami indywidualnych badań inspirowanych poetyką kognitywną. Z czasem do Zespołu dołączyły także osoby z innych neofilologii UMCS, jak również pracownicy naukowi Katedry Literatury i Kultury Amerykańskiej oraz Katedry Literatury i Kultury Angielskiej KUL. Czytaj dalej >>