Zespół Zadaniowy ds. usprawnienia pracy organizacji studenckich/kół naukowych

dr hab. Aneta Wysocka – przewodnicząca

dr hab. Renata Jakubczuk

dr Anna Bendrat

dr Marcin Szeliga

dr Ewa Białek

dr Iryna Turianska-Wasilewska

dr hab. Ewa Solska

dr Agnieszka Kuczyńska

dr Joanna Stasiak

mgr Lidia Jarska


Aktualizacja 30.09.2016.