Zespół projektowy

KOMITET STERUJĄCY 

Grażyna Elżbieta Fiok

       

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Alicja Borzęcka-Szajner

       

Główny Użytkownik

Wojciech Widelski

       

Główny Dostawca

 

         
KIEROWNIK PROJEKTU

Michał Tarnowski

        Kierownik Projektu

 

         

ZESPÓŁ IT

Katarzyna Rożek

        Konsultant

Sebastian Majewski

       

Programista

Marcin Roman

       

Programista

Ryszard Szczęch

        Programista

Beata Stypińska

        Konsultant
 

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY

Marzena Widomska

        Biuro ds. Kształcenia

Tomasz Góźdź

        Biuro ds. Kształcenia

Urszula Wojtczak

        Biuro ds. Kształcenia

Monika Bzowska-Rudaś

        Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Ryszard Straszyński

        Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych

Justyna Mazur

        Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych

Danuta Matusiak

        Biuro Spraw Studenckich

Robert Englot

        Biuro Spraw Studenckich

Justyna Nowaczyńska

        Biuro Spraw Studenckich

Iwona Olszak

        Kwestura/Kontroling

Beata Kowalczyk

        Kwestura/Kontroling

Małgorzata Białek

        Kwestura/Kontroling

Paweł Baran

        Centrum Kadrowo-Płacowe

Andrzej Kędziera

        Centrum Kadrowo-Płacowe

Agnieszka Banaszek

        Wydział Artystyczny

Jolanta Golas

        Wydział Biologii i Biotechnologii

Ewa Mazur

        Wydział Chemii

Anna Dyś-Król

        Wydział Ekonomiczny

Izabela Ejtel

        Wydział Filozofii i Socjologii

Katarzyna Wrona

        Wydział Humanistyczny

Dorota Mazurek

        Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Anna Zasada

        Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Katarzyna Drzewicka-Mazur

        Wydział Pedagogiki i Psychologii

Iwona Kwiatkowska-Kursa

        Wydział Politologii

Dominik Firkowski

        Wydział Prawa i Administracji

Konrad Nóżka

        Dział Organizacyjny / POLON 

Adam Jankiewicz

        Dział Rekrutacji / IRK

Teresa Winiarczyk

       

Zespół programistyczny / Almistor

Michał Kuchciak

        Archiwum UMCS