ZESPÓŁ KSIĘGOWOŚCI OPERACYJNEJ I FUNDUSZY SPECJALNYCH

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik
mgr Siczek Marzena
tel. 81 537 55 94, 81 537 54 72