ZESPÓŁ KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik
mgr Teleon Dorota
tel. 81 537 53 23, 81 537 58 81