ZESPÓŁ KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik
mgr Olszak Iwona
tel. 81 537 53 75